Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling - Bygherreforeningen

Nyhed -

10/01/2020

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

Alene i Danmark står bygherrer for indkøb af trecifrede milliardbeløb til nybyggeri, renoverings- og anlægsarbejde, som samtidig er noget af det arbejde, der er mest klimabelastende. Ved at stille flere kvalificerede krav i forhold til bæredygtighed, kan landets bygherrer drive en positiv udvikling i hele sektoren, samtidig med at de langtidssikrer investeringer i forhold til stigende krav om bæredygtighed fra politikere og civilsamfund. Derfor lancerer Bygherreforeningen nu et manifest, der skal hjælpe bygherrer med at bidrage til udviklingen af arbejdet med FN’s verdensmål.

FN’s 17 Verdensmål tegner i disse år konturerne af en ny global dagsorden, der skal sikre en mere bæredygtig samfundsudvikling. Og hvis de fastsatte klimamål for 2030 skal opfyldes, må alle sektorer finde og udvikle nye løsninger og måder at arbejde på.

Bygherrer skal gå forrest med bæredygtighed

I forbindelse med opførelse, nedrivning og drift af bygninger, anlæg og infrastruktur, står bygge- og anlægssektoren for et overforbrug af begrænsede ressourcer samt store udledninger af drivhusgasser, der er til skade for klimaet. I kraft af rollen som beslutningstager i byggeriet, må den professionelle bygherre derfor tage ansvar og tænke langsigtet. Et nyt manifest fra Bygherreforeningen angiver pejlemærkerne for, hvordan bygherrer kan arbejde med og implementere FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i deres aktiviteter:

”Det er en mærkesag for Bygherreforeningen at sikre en udbredelse af verdensmålene blandt vores medlemmer – både i forhold til at tage ansvar for nå klimamålene, men også fordi der er en stor risiko forbundet med ikke at tænke tilstrækkelig bæredygtighed ind i fremtidige forretningsmodeller. Derfor har vi udarbejdet et manifest, der giver en retning for professionelle bygherrer, som ønsker at tage stilling til og implementere verdensmålene” siger Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen og fortsætter:

”Bygherrerne udgør en af samfundets største indkøbsmuskler, og deres investeringer rækker oftest flere årtier ud i fremtiden. Deres beslutninger har en afgørende betydning for klodens fremtid, og derfor hviler der et særligt ansvar på dem i forhold til at drive en bæredygtig samfundsudvikling.”.

Manifestet indeholder pejlemærker, der er en oversættelse af de enkelte verdensmål til bygherrens univers og arbejde, og er formuleret i samarbejde mellem Bygherreforeningens bestyrelse, udvalg og medlemmer.

Bæredygtighed som en langtidssikret investering

En af de bygherrer, der på nuværende tidspunkt har satset på bæredygtighed som et centralt element i deres forretningsmodeller, er den private developer NREP, som bl.a. har opført Upcycle Studios og Ressourcerækkerne i Ørestad samt den nyåbnede bæredygtige biograf i Nordhavn:

”Jeg mener personligt, at bæredygtighed er den bedste måde til at langtidssikre en investering på. Bæredygtige bygninger er generelt produkter i høj kvalitet, og de vil være mere tidssvarende i længere tid, fordi de opfylder så mange bæredygtighedskriterier” fortæller Rasmus Nørgaard, medstifter og partner i NREP.

I begyndelsen af 2020 begynder NREP byggeriet UN17 Village, der i alt omfatter 35.000 kvm. boliger med FN’s verdensmål som inspiration.

I gang før det er for sent

Med Bygherreforeningens manifest er det forventningen, at bygherrerne kan sætte nye standarder for byggeriet i Danmark i stedet for at vente til at problemerne for alvor viser sig, og bygge- og anlægsbranchen bliver strammere reguleret fra politisk hånd:

”Som branche er det vigtigt at vise, at vi selv kan, og at vi ikke er fastgroede i business as usual, når det kommer til at tage ansvar for vores klodes udvikling. Det er rettidig omhu for bygherrerne i højere grad at blive en del af løsningen fremfor kun at være en del af problemet. Det handler både om at tage ansvar, men også om at sikre fornuftige fremtidsinvesteringer” mener Henrik L. Bang.

Denne tilgang er Rasmus Nørgaard enig i, og i NREPs projekter er der satset på genbrugsmaterialer og bygningens fremtidige liv fra start:

”En tilgang er at give bygningen en høj grad af foranderlighed. Et eksempel er den nye biograf i Nordhavn, der kan få et meget langt liv, fordi den er ekstremt fleksibel i indretningen og kan tilpasses byens og brugernes behov, efterhånden som de ændrer sig. Og en dag, når den skal skilles ad, kan materialerne genbruges i helt andre bygninger. Det handler om at tænke hele bygningens livscyklus igennem, fra valget af de enkelte materialer til bygningen som helhed.”

Behov for konkrete værktøjer og metoder

Men et manifest i sig selv er ikke nok, og Bygherreforeningen arbejder derfor også på at understøtte sine medlemmer med konkrete metoder og værktøjer, der kan hjælpe bygherrerne i processen med at omstille deres beslutninger og aktiviteter, så de understøtter efterlevelsen af verdensmålene:

”Næste skridt er at udvikle konkrete metoder og værktøjer, der kan støtte vores medlemmer i efterlevelsen af verdensmålene – både på et strategisk, taktisk og operationelt plan – og herunder selvfølgelig bruge allerede anerkendte metoder som fx DGNB-kriterierne. Vi vil desuden arbejde på at videreudvikle rammebetingelserne for at kunne bygge bæredygtigt, så intentionerne med verdensmålene realiseres. Det er til gavn for bygherrerne selv, resten af værdikæden og samfundet som helhed” fortæller Henrik L. Bang.

Manifestet bliver lanceret i forbindelse med Bygherreforeningens årlige nytårskur d. 10. januar 2020. Bygherreforeningens medlemmer tæller omtrent 150 almene og private bygherrer, der samlet set opfører byggeri og anlæg for mere end 50 mia. kr. årligt.

Du kan downloade manifestet her

Du kan læse mere om Bygherreforeningens arbejde med bæredygtighed og FNs verdensmål her

 

For mere information, kontakt:

Henrik L. Bang., direktør i Bygherreforeningen. E-mail: hlb@bygherreforeningen.dk Tlf,; (+45) 4042 5575
Graves Simonsen, projektchef i Bygherreforeningen. E-mail: gks@bygherreforeningen.dk Tlf: (+45) 2030 2750

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev