Kurser og arrangementer

 • Alle
 • Konference
 • Uddannelse
 • Seminar
 • Kurser
 • Studietur
 • Temamøder
 • 25
  februar
  Konference - København

  Bygherrens centrale rolle for cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen

  Bygherrens ambitioner, prioriteringer, risikovillighed og målsætninger er afgørende for valget af materialer i byggeri og anlæg, og i hvor høj grad affald håndteres effektivt som ressourcer, og dermed hvor stor…

 • 3
  marts
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse Del 1: Projekt- og procesledelse

  Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsens første del fokuserer på projekt- og procesledelse i byggeriet gennem konkrete projektledelsesmodeller og styringsværktøjer.

 • 3
  marts
  Uddannelse - København

  Bygherrernes Projektlederuddannelse

  Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som proces- og projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group.

 • 4
  marts
  Seminar - København

  Er seniorbofællesskaber fremtidens boligform for ældre?

  Seniorbofællesskaber er skudt op de seneste år, og stadig flere ønsker at bo sammen med andre i mere eller mindre forpligtende fællesskaber. Men hvad er det for en type boliger…

 • 9
  marts
  Kurser - København

  Møder med resultater: Værktøjer til mødefacilitering

  Nedbring mødetiden og skab stærkere resultater i samspil med projektgruppen med nogle effektive og strukturerede metoder til din mødefacilitering. Her får du værktøjer og metoder til at bringe projektgruppen effektivt…

 • 11
  marts
  Konference - København

  Projektlederdagen 2020: Projektlederrollen i forandring

  Projektlederrollen i en bygherreorganisation er en central og krævende rolle. Projektlederen skal skabe resultater i en kompleks proces, hvor betingelserne for projektet konstant bliver udfordret. På denne eftermiddag sætter vi…

 • 11
  marts
  Kurser - København

  Grundlæggende udbudsret for bygherrer

  På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige at kende til for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og…

 • 12
  marts
  Seminar - København

  Byg til drift: Byggeri som holder i fremtiden

  Det er vigtigt, at du som bygherre tænker bygninger som investeringer, både i forhold til at forvalte dem, men også i forhold til at bidrage til en mere bæredygtig fremtid,…

 • 18
  marts
  Studietur - København

  TRUST – Strategisk samarbejde bag facaden

  På denne studietur besøger vi projektkontoret hos TRUST – det strategiske samarbejde i Københavns Kommune – og hører om, hvordan samarbejdet er forløbet, og hvordan de forskellige parter har oplevet…

 • 18
  marts
  Kurser - København

  AB18-systemet for bygherrer

  Her får du en introduktion til AB18-aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til som bygherre. Samtidig hører du om de første erfaringer med det nye…

 • 24
  marts
  Kurser - København

  Byggeriets business case

  Lær hvordan du kan etablere et robust fundament for dit byggeri, som en del af en større økonomisk sammenhæng ved at opbygge projektets business case. Kurset giver dig metoder til…

 • 26
  marts
  Kurser - København

  YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

  Dette kursus giver dig indsigt i Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab: YBL18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de rette ydelser til opgaven,…

 • 1
  april
  Kurser - Aarhus

  ABR18: Bygherres samarbejde med Rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl…

 • 2
  april
  Kurser - Aarhus

  YBB19: Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning

  I efteråret 2019 kom Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (YBB19). På dette kursus får du indblik i den nye ydelsesbeskrivelse, og hvordan du kan bruge den til at sætte rammer for et…

 • 15
  april
  Kurser - København K

  Tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud

  Få viden og indsigt i de forskellige muligheder du har for at arbejde med tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud. Kurset giver dig overblik over de lovgivningsmæssige rammer, og vi drøfter,…

 • 21
  april
  Seminar - Kastrup

  Tidlig entreprenørinddragelse

  Her får du forskellige vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen og de rammer, det giver…

 • 23
  april
  Konference - København

  Byliv og fællesskaber i nye byområder

  Som bygherre har du ikke bare ansvar for bygningen, men også for det omkringliggende byområde. I de seneste år er der set flere eksempler på bygherrer, der tager ansvar for…

 • 27
  april
  Kurser - København

  Praktiske værktøjer til AB-systemet

  AB18-systemet har givet bygherren en ny rolle i byggeprojektet. For at udnytte de nye muligheder, har Bygherreforeningen udviklet en række værktøjer, som du kan bruge, når du arbejder med AB18-systemet.…

 • 29
  april
  Kurser - København

  APP18: Appendikser til AB18

  Denne dag er for dig, som har brug for at få helt styr på de fire appendikser til AB18: Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamentsbestemmelser

 • 29
  april
  Studietur - Frederiksberg

  Besøg i Delehusene – Venligbolig Plus Bebyggelse

  Vi besøger Delehusene på Roskildevej på Frederiksberg, som er en del af Venligbolig Plus konceptet. Delehusene rummer 41 boliger til studerende og flygtninge. Boligerne er en del af Venligbolig Plus…

 • 5
  maj
  Seminar - København

  Bygherrens forankring af verdensmål

  Bygherreforeningen lancerede i januar 2020 et manifest, som rettesnor for og inspiration til professionelle bygherres arbejde med de 17 verdensmål. På dette seminar kan du blive klogere på, hvordan du…

 • 5
  maj
  Kurser - København

  Brandreglerne i BR18

  Få overblik over de nye brandregler i BR18. I løbet af denne kursusdag vil du blive introduceret til indholdet i loven og de tilhørende vejledninger, og vi diskuterer din rolle…

 • 6
  maj
  Kurser - København

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl…

 • 12
  maj
  Seminar - København

  Økonomistyring og contract management for bygherrer

  Få inspiration til, hvordan du som bygherre kan etablere en god form for økonomistyring og kontrakthåndtering allerede tidligt i processen og følge op på denne undervejs i byggeprojektet. På denne…

 • 13
  maj
  Konference - København

  Fede ungemiljøer på erhvervsskolerne

  Hvordan kan vi indrette attraktive studiemiljøer på erhvervsskoler og ungdomsuddannelser, som tiltaler de unge og giver dem lyst til at være på skolen, og som samtidig skaber identitet omkring fag…

 • 14
  maj
  Konference - København

  Er klasseværelset dødt? Læringsmiljøer i det 21. århundrede

  Hvordan skal vi indrette nye og eksisterende skoler, så de lever op til undervisningen i det 21. århundrede? Er det en god ide at opgive stamklassen til fordel for faglokaler?…

 • 14
  maj
  Kurser - København

  Konflikthåndtering og forhandling i AB18

  Her er fokus på konflikthåndtering og konfliktløsning i byggeprojekter med udgangspunkt i de muligheder, der ligger i AB18-systemet. Du får samtidig indblik i de værktøjer, du kan bruge til at…

 • 19
  maj
  Seminar - København

  Totalentrepriser med ABT18

  Få indblik i, hvordan du arbejder bedst med totalentreprise i dit byggeprojekt, og hvordan du som bygherre får den bedste fordeling af risiko, ansvar, budgetsikkerhed og indflydelse. Dette kursus giver…

 • 26
  maj
  Kurser - København

  Sådan gennemfører du et godt udbud med forhandling

  Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i mulighederne og faldgruberne i processen, og du får gode…

 • 27
  maj
  Temamøder - København

  Bygherreforeningens Årsmøde 2020

  Efter den faglige del af årsmødet, afholdes den formelle del med foreningens årsberetning og valg til bestyrelsen.

 • 3
  juni
  Kurser - Aarhus

  YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

  Dette kursus giver dig indsigt i Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab: YBL18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de rette ydelser til opgaven,…

 • 4
  juni
  Seminar - København

  Politisk interessevaretagelse i byggeprocessen

  Byggeprojekter er ofte under politisk indflydelse og bevågenhed. Derfor er det vigtigt, at du som offentlig bygherre eller privat ejendomsudvikler spiller ind i den politiske beslutningsproces for at sikre, at…

 • 8
  juni
  Kurser - København

  Teamledelse og det effektive projektsamarbejde

  Denne kursusdag hjælper dig til at styrke byggeprojektet ved at skabe et stærkt fundament for samarbejdet i projektgruppen. Teamledelse er en proces, hvor du gearer projektgruppen til, at alles faglige…

 • 9
  juni
  Seminar - København

  Nye roller og processer med BR18

  Her får du en introduktion til BR18 med særligt fokus på de administrative regler og tekniske forhold omkring brand, energi og tilgængelighed. Vi sætter fokus på, hvordan du tilrettelægger processer…

 • 10
  juni
  Kurser - København

  AB18 og ABR18 forenklet

  Her får du en introduktion til de forenklede udgaver af AB18 og ABR18. Hvad indeholder de og hvad er de væsentligste ændringer i forhold til grunddokumenterne AB18 og ABR18?

 • 16
  juni
  Seminar - København

  Sådan arbejder du med bygningsvedligehold

  På dette seminar sætter vi fokus på bygningsvedligehold. Du får indblik i, hvordan du systematiserer og registrerer vedligeholdelse samt arbejder strategisk med at skabe overblik over din bygningsmasse. Du får…

 • 19
  august
  Studietur - København

  Det nye Frihedsmuseum efter lukketid

  Vi besøger det nye Frihedsmuseum, som ligger delvist under jorden i Churchill Parken på Østerbro. Museet åbner for publikum i maj 2020. Vi besøger museet efter lukketid. Vi får en…

 • 16
  september
  Studietur - Herlev

  Besøg på Nyt Hospital Herlev

  Kom med på besøg på Nyt Hospital Herlev. Den nye del af hospitalet består af et nyt akutcenter, et mor- og barncenter, et center til fordybelse og tro og en…

 • 23
  september
  Kurser - København

  Budgetplanlægning i byggeprojekter – dynamiske styringsværktøjer

  Få hjælp til den tidlige budgetplanlægning og inspiration til, hvordan du som bygherre kan bruge den økonomiske ramme for projektet aktivt. Her får du også en indføring i, hvordan du…

Virksomhedskurser

Når I er flere, der skal have fælles fodslag

Skab et fælles fundament for udvikling og viden i jeres organisation med et virksomhedskursus arrangeret af Bygherreforeningen.