Landsdækkende lærlingeindsats skaber 545 lærepladser i byggeriet - Bygherreforeningen

Nyhed -

08/03/2024

Landsdækkende lærlingeindsats skaber 545 lærepladser i byggeriet

Siden 2019 har Bygherreforeningen arbejdet på, at der bliver skabt lærepladser som et bidrag til at imødekomme fremtidens udfordringer med faglært arbejdskraft på 55 af landets største byggepladser. Indsatsen vil skabe lærepladser til omtrent 545 lærlinge rundt om i landet i et marked, der i 2025 vil mangle 17.000 faglærte. På en byggeplads i en afdeling hos en almen bygherre i Aarhus, har indsatsen medvirket til at de er nået et godt stykke over det måltal, de ellers havde stillet krav om.

Offentlige og private bygherrer investerer årligt over 100 mia. kr. i byggeri og anlæg og står bag ca. halvdelen af al byggeaktivitet i Danmark. Og i den nære fremtid skal der bygges for enorme summer til energieffektivisering, Power to X anlæg, vindmølleparker og udbygning af infrastruktur som et led i samfundets grønne omstilling. Men der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, og allerede i 2025 anslås det, at branchen vil mangle 17.000 faglærte håndværkere.

Derfor har Bygherreforeningen siden 2019 skabt lærepladser på de store byggeprojekter rundt omkring i landet. Programmet har bl.a. udviklet værktøjer og en metode, der skal understøtte bygherren i at stille krav om lærepladser.

”Gennem samarbejder med 55 byggepladser fra hele landet, der tilhører 33 af de største private, offentlige og almene bygherrer i Danmark, har vi på nuværende tidspunkt skabt lærepladser til 173 lærlinge. Når alle byggeprojekterne er afsluttet, vil vi nå op på 545 lærepladser eller derover,” udtaler Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen.

Se resultaterne fra Bygherreforeningens lærlingeindsats

Bygherren skal insistere

En af de bygherrer, som Bygherreforeningen samarbejder med, er det almene boligselskab ALBOA, der holder til i Århus. På mange af deres store renoveringssager har de som en del af Grøn Boligaftale 2020 stillet krav om 14. pct. lærlinge i deres udbud. Men ikke mindst har de fulgt op med en lærlingeplan. Og det har de haft succes med at nå i mål med. På flere af ALBOAs sager er de nået et godt stykke over de 14 pct. lærlinge. Fx var der på en stor renoveringssag af 434 badeværelser i Vejby Vest hele ni lærlinge ud af 37 beskæftigede på pladsen en gang i september 2023, hvilket svarer til godt 24 pct.

Spørger man direktøren Peter Hebroe, handler det om at insistere og følge op:

”Det er en hjertesag for os som alment boligselskab, for vi bygger til mennesker, så det er noget vi kontinuerligt italesætter. Vi stiller krav om lærlinge i vores udbud, så det er noget vores hovedentreprenører skal tage seriøst og gøre en indsats for at løfte, på lige fod med andre krav.. Hvis man møder modstand fra sine samarbejdspartnere, handler det om at insistere og holde fast i kravene” udtaler han.

Foruden at stille krav og følge op, har ALBOA også arbejdet med at skabe opmærksomhed på mulighederne for uddannelse på deres byggesager i lokalområdet. Fx har de lavet skolebesøg, hvor de har åbnet deres byggepladser op for elever og fået hovedentreprenøren til at fortælle om arbejdet. Derudover har de arbejdet med den kommunale indsats Gadeplan, der har kontakt med lokale unge. Det har indtil nu mundet ud i to lærepladser til beboere fra deres egen afdeling og synliggjort byggepladsen for beboere i lokalområdet.

Værktøjerne i Bygherreforeningens program hjælper netop bygherren med at stille krav og følge op.

”Det er entreprenørernes ansvar at ansætte lærlingene, men når bygherrerne, der bestiller byggeriet, stiller krav og følger op på en systematisk måde, så lykkes det meget bedre. Det er det, vi kan se hos de bygherrer, vi har samarbejdet med. Det handler at stille krav, få planlagt og fulgt op, og vores erfaringer viser, at mange faktisk kan komme et godt stykke op over de 14. pct lærlinge, når processerne kører og hvis de gør en indsats”, udtaler Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen.

Fortsat stort behov

Bygherreforeningens program afsluttes i sommeren 2024, men Hanne Ullum mener, at der fortsat er et stort behov for en indsats, der holder fast og understøtter bygherrerne i deres rolle som den, der skaber lærepladserne.

”Det tager tid at ændre på kultur og praksis. Da vi startede på programmet tilbage i 2019, var det helt nyt for bygherrerne at skulle drive indsatsen. Det har traditionelt været entreprenørerne, der har skulle stå for det, men vi kan se, at der sker meget mere, når bygherrerne deltager aktivt. Især når de definerer klare formål, som man i fællesskab kan arbejde for at få til at lykkes. Vi er nået et godt stykke vej, og vores program kommer til at bidrage til at mange faglærte, men vi arbejder lige nu for at kunne fortsætte indsatsen, så flere bygherrer kan få hjælp til at implementere processerne” udtaler hun.

”Vi får tilbagemeldinger fra både bygherrer og entreprenører, der udtaler at hvis det virkelig skal lykkes, så er der behov for at fastholde indsatsen i de kommende år, indtil det naturligt indgår som en fast del af bygge- og anlægsprocessen og samarbejdet mellem aktørerne.”

Hanne Ullum opfordrer derfor parter, der er interesserede i at bakke op om den positive udvikling, til at melde sig på banen og gå i dialog om en fælles indsats der kan sikre fremtidig finansiering.

Find værktøjer og metoder til bygherrens lærlingeindsats

 

Er du nysgerrig på hvordan kan du kan arbejde bevidst og strategisk med at sikre, at den sociale dimension bliver tænkt ind i vores byggerier og byggeprocesser? I et nyt Netværk for Social Bæredygtighed sætter vi fokus på social bæredygtighed og diskuterer, hvordan vi kan arbejde med det fra forskellige vinkler. Lærlinge er bl.a. en del af den sociale bæredygtighed.

Nyheden er skrevet af Freya Ghadban Andersen

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev