Leder: Beslutningstagerne skal også købe ind på bæredygtighed - Bygherreforeningen

Nyhed -

30/06/2023

Leder: Beslutningstagerne skal også købe ind på bæredygtighed

Vores seneste bygherrebarometer viser, at landets bygherrer mener, at de selv efterspørger bæredygtighed højere end deres ledere i fx bestyrelser eller direktioner. Byggebranchen har måske en blind vinkel i forhold til at sikre at også beslutningstagerne i de organisationer, som indkøber byggeri, har strategisk fokus på den bæredygtige dagsorden.

Byggeriet står over for en bæredygtig omstilling. Der eksperimenteres en masse og der er gang i mange tværgående initiativer i branchen. Senest er Bygherreforeningen gået med i Byggeriets Handletank for bæredygtighed som bl.a. DI Byggeri og Molio har sat i søen samt Investornetværket hos Rådet for bæredygtigt byggeri. Desuden er vi aktive i en række andre initiativer, herunder i Strateginetværket for Bæredygtigt Byggeri. Bygherreforeningen lancerede for en måned siden vores nye bæredygtighedspolitik, hvor vi sigter mod, at vores medlemmer skal arbejde inden for de planetære grænser senest i 2040. Herunder naturligvis sikre, at vi er klimaneutrale om godt og vel 16 år. Og vi peger på en masse initiativer, vi skal sætte i søen for at komme dertil.  

Men vores seneste Bygherrebarometer viser dog også, at byggebranchen måske har en blind vinkel i den bæredygtige omstilling. I undersøgelsen foretaget i foråret, svarer bygherrerne i Danmark, at de selv prioriterer bæredygtighed højere end deres beslutningstagere eller kunder. Hvad enten det er en bestyrelse, en direktion eller måske et byråd.  

Undersøgelsen viser, at 71 pct. af alle bygherrer altid eller næsten altid efterspørger bæredygtige løsninger. Til gengæld angiver de, at kun 60 pct. at deres beslutningstagere altid eller næsten altid efterspørger bæredygtige løsninger.  

Det vidner om, at vi har en opgave foran os, som handler om strategi og ledelse.   

For selvom bygherrerne sidder for bordenden og skal træffe mange beslutninger i og omkring et bygge- eller anlægsprojekt, så er det oftest en bestyrelse eller direktion, som skaber rammerne for disse beslutninger. Beslutningstagerne sætter retning for både indhold, økonomi og tid i byggeprojekterne. Og uden en stærk forståelse for de bæredygtige udfordringer, kan det være svært at få skabt gode rammer, som gør det muligt at lykkes med den bæredygtige omstilling i de enkelte projekter og i branchen som helhed.  

Bygherrerne skal spille sig selv på banen i forhold til formulering af strategier om bæredygtighed og det ledelsesmæssige fokus det kræver fra beslutningstagere. Og som branche skal vi de kommende år lægge os i selen i forhold til at uddanne både os selv og vores interessenter og dermed blive bedre til at tydeliggøre de muligheder, vi som branche har i forhold til at Danmark som nation lykkes i den grønne omstilling. Det gælder i de organisationer som igangsætter byggeprojekter, men det gælder også på landsplan i forhold til de politikere, som skaber de overordnede lovgivningsmæssige rammer for byggeriet. 

Der er behov for en bedre samtale med beslutningstagerne, så de forstår eller kan tage kvalificeret stilling til, hvilke tiltag som reelt bidrager til den bæredygtige omstilling. Ellers får vi ikke de bedste rammer at arbejde ud fra i byggeriet. 

På landsplan ser vi fx behov for, at beslutningstagerne justerer rammebetingelser i bygningsreglementet og finansieringsmodellerne og bidrager til nye måde at afdække risici på i omstillingen til grønnere byggeri. I de organisationer, som bygger, hvad enten det er i et pensionsselskab, kommune eller en almen boligorganisation, bliver det en central opgave at lede opad og skabe øget forståelse for de bæredygtige sammenhænge i byggeriet og dermed få bedre betingelser for at skabe den bæredygtige omstilling.  

Se Bygherrebarometer foråret 2023

 

 

Nyheden er skrevet af Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

aug
29
Medlemsmøde

Bygherre Briefing

Velkommen til Bygherre Briefing, der med sit skarpe format giver dig indblik i aktuelle emner, og dykker ned i et af de vigtigste emner blandt landets bygherrer netop nu.

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrernes anlægsdag 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev