Nyhed -

30/06/2023

Leder: Beslutningstagerne skal også købe ind på bæredygtighed

Vores seneste bygherrebarometer viser, at landets bygherrer mener, at de selv efterspørger bæredygtighed højere end deres ledere i fx bestyrelser eller direktioner. Byggebranchen har måske en blind vinkel i forhold til at sikre at også beslutningstagerne i de organisationer, som indkøber byggeri, har strategisk fokus på den bæredygtige dagsorden.

Byggeriet står over for en bæredygtig omstilling. Der eksperimenteres en masse og der er gang i mange tværgående initiativer i branchen. Senest er Bygherreforeningen gået med i Byggeriets Handletank for bæredygtighed som bl.a. DI Byggeri og Molio har sat i søen samt Investornetværket hos Rådet for bæredygtigt byggeri. Desuden er vi aktive i en række andre initiativer, herunder i Strateginetværket for Bæredygtigt Byggeri. Bygherreforeningen lancerede for en måned siden vores nye bæredygtighedspolitik, hvor vi sigter mod, at vores medlemmer skal arbejde inden for de planetære grænser senest i 2040. Herunder naturligvis sikre, at vi er klimaneutrale om godt og vel 16 år. Og vi peger på en masse initiativer, vi skal sætte i søen for at komme dertil.  

Men vores seneste Bygherrebarometer viser dog også, at byggebranchen måske har en blind vinkel i den bæredygtige omstilling. I undersøgelsen foretaget i foråret, svarer bygherrerne i Danmark, at de selv prioriterer bæredygtighed højere end deres beslutningstagere eller kunder. Hvad enten det er en bestyrelse, en direktion eller måske et byråd.  

Undersøgelsen viser, at 71 pct. af alle bygherrer altid eller næsten altid efterspørger bæredygtige løsninger. Til gengæld angiver de, at kun 60 pct. at deres beslutningstagere altid eller næsten altid efterspørger bæredygtige løsninger.  

Det vidner om, at vi har en opgave foran os, som handler om strategi og ledelse.   

For selvom bygherrerne sidder for bordenden og skal træffe mange beslutninger i og omkring et bygge- eller anlægsprojekt, så er det oftest en bestyrelse eller direktion, som skaber rammerne for disse beslutninger. Beslutningstagerne sætter retning for både indhold, økonomi og tid i byggeprojekterne. Og uden en stærk forståelse for de bæredygtige udfordringer, kan det være svært at få skabt gode rammer, som gør det muligt at lykkes med den bæredygtige omstilling i de enkelte projekter og i branchen som helhed.  

Bygherrerne skal spille sig selv på banen i forhold til formulering af strategier om bæredygtighed og det ledelsesmæssige fokus det kræver fra beslutningstagere. Og som branche skal vi de kommende år lægge os i selen i forhold til at uddanne både os selv og vores interessenter og dermed blive bedre til at tydeliggøre de muligheder, vi som branche har i forhold til at Danmark som nation lykkes i den grønne omstilling. Det gælder i de organisationer som igangsætter byggeprojekter, men det gælder også på landsplan i forhold til de politikere, som skaber de overordnede lovgivningsmæssige rammer for byggeriet. 

Der er behov for en bedre samtale med beslutningstagerne, så de forstår eller kan tage kvalificeret stilling til, hvilke tiltag som reelt bidrager til den bæredygtige omstilling. Ellers får vi ikke de bedste rammer at arbejde ud fra i byggeriet. 

På landsplan ser vi fx behov for, at beslutningstagerne justerer rammebetingelser i bygningsreglementet og finansieringsmodellerne og bidrager til nye måde at afdække risici på i omstillingen til grønnere byggeri. I de organisationer, som bygger, hvad enten det er i et pensionsselskab, kommune eller en almen boligorganisation, bliver det en central opgave at lede opad og skabe øget forståelse for de bæredygtige sammenhænge i byggeriet og dermed få bedre betingelser for at skabe den bæredygtige omstilling.  

Se Bygherrebarometer foråret 2023

 

 

Nyheden er skrevet af Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 28
  februar
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Brug Drift Byg 2024

  I 2024 samler Bygherreforeningen og Dansk Facilities Management igen branchen til en spændende dag med fokus på den vigtige brobygning mellem drift og byggeri. Vær med, når vi sammen ser…

 • 29
  februar
  Byggeriets aftaler - København & Online

  Uddannelsesforløb: Byggeriets aftaler

  Vi har samlet et uddannelsesforløb til dig, der vil have grundigt kendskab til byggeriets aftaler. Forløbet består af en række kurser, som Bygherreforeningen anbefaler bygherrer, der arbejder med aftaler i…

 • 29
  februar
  Byggeriets aftaler - København

  AB18 for bygherrer

  På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev