Leder: Bygherrerne skal efterspørge mere bæredygtighed - Bygherreforeningen

Nyhed -

27/09/2023

Leder: Bygherrerne skal efterspørge mere bæredygtighed

Vi har netop haft verdens varmeste sommer, og vi kender efterhånden alle udfordringerne med global opvarmning. Det er afgørende, at vi sænker vores CO2-udledning i alle dele af vores samfund. Også i byggeriet. Og heldigvis er mange allerede i gang. Og den gode nyhed er, at vi hjælpes godt på vej ved, at Danmarks energiproduktion gradvis omstilles til vedvarende energi. Men CO2 er ikke vores eneste udfordring.

I den forgangne uge læste jeg igen om, hvor svært biodiversiteten har det i de danske fjorde. Døde fisk og en tyk blævrende havbund så langt øjet rækker. Og disse udfordringer bliver kun mere alvorlige som følge af klimaforandringer. Ligeledes bliver nyheder om kommende knaphed på sand og grus hyppigere. Hvis vi skal til at erstatte sandet på land med sand fra havbunden, påvirker det også biodiversiteten i havet. Elementerne hænger sammen og spænder ben for hinanden, medmindre vi tænker det i sammenhæng.

En gruppe internationale forskere gjorde i september status i det ansete videnskabelige tidsskrift Science Advances. Menneskeheden overskrider nu de vitale planetære grænser på seks ud af ni parametre. Siden forrige opgørelse overbelaster vi nu også jorden med kemiske fremmedstoffer, herunder plastik og pesticider, ligesom vi overbelaster ferskvandsressourcerne.

Vi kan gøre en stor forskel

Selvfølgelig skal byggeriet ikke tage alle verdens problemer på sine skuldre. Men vi er nødt til at erkende, at vi gør et kæmpe indhug i naturressourcer og leverer masser af affald. Og vi kan gøre en forskel både i vores tilgang til byggeriet og de ressourcer vi bruger, og dermed være en del af løsningen.

Men heldigvis er der nogen, som viser vejen. Fx synes jeg årets finalister til Bygherreprisen er værd at fremhæve. Olav de Linde i Aarhus har i mange år – også inden det blev moderne – arbejdet med transformation af byggeri og med genbrugsmaterialer. NREP arbejder med en intern CO2-skat, hvor overskuddet øremærkes til nye bæredygtige udviklingsprojekter. Og Teknik- og Miljøforvaltningen i København arbejder bl.a. med fossilfrie byggepladser, ligesom de arbejder systematisk med LCA-beregninger og har fokus på genbrug. Alle kandidater er forbilleder.

Vi er aktive

Men jeg ved også, at der er masser af udfordringer forbundet med at gå i en mere bæredygtig retning. For branchen og for de enkelte developere og bygherrer. Vi mangler fx mere data og viden om materialer og produktionsmetoder, og vi har brug for justerede regler og rammer, der tager højde for en ny virkelighed. Vi skal arbejde med det, som skaber den største forskel. Andet har vi ikke tid til, hvis udviklingen for alvor skal vendes.

Bygherreforeningen deltager derfor i en række forskellige initiativer for at understøtte medlemmernes arbejde med bæredygtighed.

I det såkaldte Strateginetværk for bæredygtigt byggeri råder og vejleder vi sammen med andre aktører i branchen Social og Boligministeriet i forhold til at implementere Folketingets strategi for bæredygtigt byggeri. Vi har taget initiativ til et ”byggepolitisk netværk” på tværs af byggeriets organisationer for at styrke den politiske dialog i forhold til de greb, som kan styrke den bæredygtige omstilling.

Og så deltager vi aktivt i Byggeriets handletank for bæredygtighed, hvor vi sammen med DI Byggeri, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende ingeniører og Molio udvikler en række anbefalinger til, hvordan vi kan omstille branchen. Jeg sidder selv i styregruppen for dette initiativ.

Vi kan gøre endnu mere

Men møder og branchepolitiske initiativer gør det ikke alene. Vi kan også gøre meget selv i bygherreorganisationerne og i projekterne.

I foråret udgav Bygherreforeningen en bæredygtighedspolitik, som skal sætte retning for en mere bæredygtig branche. Mange medlemmer har taget politikken til sig og bruger den i dialogen med deres beslutningstagere i forhold til at formulere strategier og prioritere i de enkelte projekter eller i egen organisation.

Jeg vil gerne igen opfordre alle vores medlemmer til at dykke ned i vores bæredygtighedspolitik og lade sig inspirere af de tanker og tilgange, som er beskrevet her. Med egne strategier, konkrete handlinger og fælles hjælp kan vi rykke på den nødvendige dagsorden.

Læs mere

Læs mere om Bygherreforeningens bæredygtighedspolitik med fokus på de den miljømæssige bæredygtighed inden for klima og energi, biodiversitet, ressourcer og kemi.

 

Nyheden er skrevet af Peter Fangel Poulsen, Formand for Bygherreforeningen.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev