Viden & aktuelt i kategorien:
Økonomi


Tårnhøje ambitioner blandt bygherrerne selvom mange projekter aflyses

/
Ny analyse af byggeaktiviteterne i Danmark viser, at der igen i 2023 er rekordhøje byggeambitioner i Danmark. Men bag tallene lurer også usikkerheden. Rentestigninger, stigende priser på materialer, leveranceproblemer og konkurser har i år skrinlagt eller udskudt mange projekter. Og meget tyder på, at den tendens vil fortsætte ind i 2023. 38 pct. af landets bygherrer regner allerede nu med, at de vil skrotte eller udskyde projekter, mens en fjerdedel siger, at de har projekter, som de endnu ikke ved, om de skal udskyde eller gennemføre. Det viser Bygherreforeningens helt nye Bygherrebarometer, der udgives i samarbejde med Byggefakta.

Undgå budgetoverskridelser: Sådan kan du udarbejde et sundt budget på dit byggeprojekt

/
Den nuværende markedssituation kalder i høj grad på, at man som bygherre eller rådgiver er omhyggelig med at udarbejde et sundt og realistisk budget, som skaber overblik og hvorfra der løbende kan træffes informerede beslutninger. Derfor viderebringer Bygherreforeningen her syv råd til at udarbejde et sundt budget fra Værdibygs vejledning om budgettering, der er udarbejdet med input fra aktører på tværs af byggebranchen.
Kontraframe

Prisstigninger fører til aflyste byggerier hos halvdelen af landets bygherrer

, , , /
52 pct. af alle bygherrer forventer at aflyse byggeprojekter i resten af 2022 pga. prisstigninger i byggeriet.
Kontraframe

Krigen i Ukraine giver prisstigninger og behov for boliger til flygtninge

, , /
Det er svært at overskue de samlede konsekvenser af krigen i Ukraine for byggeriet og særligt landets bygherrer. Alt tyder dog på, at branchen kan se frem til yderligere prisstigninger på råvarer og energi. Desuden efterspørger både Udlændingestyrelsen og kommunerne allerede nu boliger til de mange ukrainske flygtninge. Også hos landets bygherrer.
Kontrafarme

Prisstigninger giver ekstraregninger hos bygherrerne

, , , /
Ny analyse om byggeriets udvikling viser rekordhøje byggeambitioner i Danmark. Men samtidig oplever byggebranchen også høje prisstigninger på en række byggematerialer, hvilket bl.a. åbner op for flere krav fra entreprenørerne. HOFOR er en af de organisationer der udfordres af stigende priser på bl.a. rustfrit stål og derfor skal finde ud af, hvordan ekstraregninger hos entreprenøren skal håndteres.

Stor vækst i boligbyggerier udfordres af prisstigninger

, , /
Ny analyse om byggeriets udvikling viser rekordhøje byggeambitioner i Danmark. Men udviklingen kan udfordres af mangel på arbejdskraft, materialemangel og generelle prisstigninger. Det gør det svært for særligt den almene og offentlige sektor. Og det kan skabe udfordringer for byggeriets grønne omstilling.
Photo by Claudia van Zyl on Unsplash

De tre vigtigste overvejelser kommuner skal gøre sig om friplejemodellen

, , , , , , , /
Hvad skal man tænke over, hvis man som kommune overvejer at benytte friplejemodellen? Det har Sigurd Arnfred Larsen, udviklingskonsulent i Greve Kommune, tre gode råd til.

Nyheden om OPP’s død er overdrevet

, , , /
Rigsrevisionen udkom i juni med en kritik af en række offentlige organisationers brug af OPP-modellen til at finansiere, udvikle, vedligeholde og drifte nyt byggeri. Bygherreforeningen mener dog, at det er for tidligt at dømme offentligt privat partnerskaber ude. Nogle af principperne i modellen har stadig et potentiale.

Ændrede momsregler kan få konsekvenser for bygherrer

/
Hvis man ændrer strategi ved opførelse af en ejendom og udlejer frem for at sælge, kan det få negative økonomiske konsekvenser for bygherren, når nye ændringer i momsreglerne træder i kraft den 1. juli 2021. Loven påvirker nye ejendomsprojekter, hvor man ikke på forhånd ved, om det færdige byggeri skal sælges eller udlejes, og dette indskrænker bygherrens frihed til at ændre strategi undervejs.

Penge at hente på gode infrastrukturløsninger til internet, el og vand?

, , /
Bygherrer skal blive bedre til at sætte brugernes behov og forretningsmæssig fairness i centrum, når de vælger forsynings- og infrastrukturløsninger i forhold til fx internet, el og vand. Der er gode muligheder for at forhandle med både internetudbydere, forsyningsselskaber og lade-operatører – til gavn for brugerne og til glæde for bygge- og driftsbudgettet.