• Risiko

Utilstrækkelig risikostyring nævnes ofte som årsag, når et projekt skrider på enten budget eller tid. Med et større fokus på at afklare usikkerheder og risici tidligt i byggeprojekter, kan der opnås større sikkerhed for projektets gennemførelse og realisering.

Identificer risici og få fælles afsæt

God risikostyring handler om, at byggeprojektets parter fra starten prioriterer dialog og forventningsafstemning. Ved at arbejde systematisk med at identificere og håndtere de usikre forhold er det muligt at træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger i tide og dermed reducere sandsynligheden for hændelser og mindske konsekvenserne af risici.

Bygherreforeningens arbejde med risikostyring fokuserer på gode råd til at etablere et fælles afsæt om budget, tid og kvalitet samt at afklare grænseflader, så der kan styres efter dette gennem byggeprocessen. Denne viden formidles gennem en række arrangementer og kurser.

På denne side vil du fremover finde relevant viden til dit arbejde med risikostyring.

projektleder
Carl Johan Fokdal Christensen

cjc@bygherreforeningen.dk

Hvis du vil vide mere om Bygherreforeningens indsatser på risikoområdet, kan du kontakte Carl Johan Fokdal Christensen.

Kurser og arrangementer om risiko

  • 20
    november
    Risiko - København

    Robuste projekter og effektiv risikostyring

    Effektiv risikostyring kan gøre din økonomi, tidsplan og byggeproces mere robust over for usikkerheder. Dette seminar tager fat i de gode eksempler på, hvordan du kan indarbejde risikostyring både i…