• Risiko

Utilstrækkelig risikostyring nævnes ofte som årsag, når et projekt skrider på enten budget eller tid. Med et større fokus på at afklare usikkerheder og risici tidligt i byggeprojekter, kan der opnås større sikkerhed for projektets gennemførelse og realisering.

Identificer risici og få fælles afsæt

God risikostyring handler om, at byggeprojektets parter fra starten prioriterer dialog og forventningsafstemning. Ved at arbejde systematisk med at identificere og håndtere de usikre forhold er det muligt at træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger i tide og dermed reducere sandsynligheden for hændelser og mindske konsekvenserne af risici.

Bygherreforeningens arbejde med risikostyring fokuserer på gode råd til at etablere et fælles afsæt om budget, tid og kvalitet samt at afklare grænseflader, så der kan styres efter dette gennem byggeprocessen. Denne viden formidles gennem en række arrangementer og kurser.

På denne side vil du fremover finde relevant viden til dit arbejde med risikostyring.

Områdechef, projekter og udvikling
Rolf Simonsen
rs@bygherreforeningen.dk

Hvis du vil vide mere om Bygherreforeningens indsatser på risikoområdet, kan du kontakte Rolf Simonsen.

Kurser og arrangementer om risiko