Kurser og arrangementer

 • Alle
 • Medlemsmøder
 • Temamøder
 • Seminar
 • Kurser
 • Uddannelse
 • Konference
 • 20
  august
  Medlemsmøder - København

  Morgenmøde om MgO-sagen: Hvad kan bygherrer lære af sagen?

  Hør blandt andet om anbefalinger til certificeringer o.l. i udbud og aftalegrundlag og om, hvordan det nye AB-system kan hjælpe bygherren i relation til ansvarsbedømmelse. Du kan bl.a. møde Sirius…

 • 26
  august
  Temamøder - København

  Kick-off event: Byg med unge på store byggerier

  Der igangsættes rekordmange store bygge- og anlægsprojekter i Danmark. Men manglen på veluddannet faglærte som f.eks. murere, struktøre og VVS’ere truer med at sætte udviklingen i stå. Ifølge Danske Regioners…

 • 27
  august
  Temamøder - København

  Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2019 i høring

  Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomheder og Bygherreforeningen har i samarbejde udarbejdet en ny ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning (YBHR 19) som netop nu er i høring sammen med en kort vejledning.…

 • 27
  august
  Seminar - København

  Totaløkonomi i byggeprojektet

  Anlægsøkonomien er ofte det styrende parameter, når der skal foretages valg af løsninger, eller når der sker ændringer i projektet, men bør vi ikke i højere grad tænke totaløkonomisk? På…

 • 29
  august
  Temamøder - København

  Krav til digitalisering i udbudsprocessen

  Bygherreforeningen udarbejder på foranledning af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen Digitaliseringsguiden: gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud digital, der i løbet af efteråret kan tilgås på…

 • 2
  september
  Seminar - Aarhus

  Udbud med AB18-systemet

  På dette seminar diskuterer vi med erfarne jurister og praktikere hvordan vi udbyder med det nye aftalesystem. Vi sætter rammen med de nye bestemmelser i AB18-systemet, og sætter især fokus…

 • 3
  september
  Kurser - Aarhus

  Overblik over ny ydelsesbeskrivelse (YBL18)

  Kurset giver dig indsigt i den nye Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, YBL18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre bruger ydelsesbeskrivelsen, hvordan du sikrer at få…

 • 4
  september
  Seminar - Carlsberg Byen

  Bygherren for bordenden

  Få optimeret dit beslutningsgrundlag og placer dig for bordenden i dine projekter med et godt greb om byggeriets styringsredskaber. Dette seminar giver dig indsigt i, hvordan du med begreber som…

 • 5
  september
  Seminar - København

  Byg til drift: Sådan tænker du anvendelsen ind i opførelsen

  Det er vigtigt, at vi som bygherrer begynder at tænke bygninger som investeringer, både i forhold til at forvalte dem, men også i forhold til at bidrage til en mere…

 • 10
  september
  Seminar - København

  Kommunale flerbrugerhuse og kloge kvadratmeter

  Mange steder arbejder man på at lægge flere funktioner sammen i et hus, både for at skabe værdi for brugerne ved at opfordre til fællesskab, men også for at tænke…

 • 11
  september
  Kurser - Aarhus

  AB18 for bygherrer

  Kurset AB18 for bygherrer giver dig de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver godt funderet i AB-systemet. Du kommer igennem alle aftaledokumenter, så du kan håndtere blandt andet kontraktindgåelse…

 • 11
  september
  Uddannelse - København

  Bygherrernes Projektlederuddannelse Del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

  Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som proces- og projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsens anden del fokuserer på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

 • 12
  september
  Konference - København

  Fremtidsperspektiver for bæredygtigt byggeri i EU og Danmark

  Hvordan skal bæredygtigt byggeri vurderes, og hvordan kan det gøres mainstream? På denne konference diskuteres erfaringerne med Level(s), EU-kommissionens bud på en metode til vurdering af bæredygtigt byggeri. Kom og…

 • 17
  september
  Kurser - København

  Udbudsret for bygherrer

  På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige at kende for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomhedspunkter…

 • 17
  september
  Temamøder - Aarhus

  Krav til digitalisering i udbudsprocessen

  Bygherreforeningen udarbejder på foranledning af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen Digitaliseringsguiden: gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud digital, der i løbet af efteråret kan tilgås på…

 • 17
  september
  Uddannelse - København

  Facilitering og teamledelse i byggeprojekter

  Med dette læringsforløb får du både viden og redskaber, og bliver trænet i at opbygge, facilitere og udvikle de interpersonelle relationer i projektet, så du kan skabe stærkere resultater sammen…

 • 19
  september
  Kurser - København

  Overblik over ny ydelsesbeskrivelse (YBL18)

  Kurset giver dig indsigt i den nye Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, YBL18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre bruger ydelsesbeskrivelsen. Hvordan du sikrer at få…

 • 23
  september
  Kurser - København

  AB18 for bygherrer

  Kurset AB18 for bygherrer giver dig de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver godt funderet i AB-systemet. Du kommer igennem alle aftaledokumenter, så du kan håndtere blandt andet kontraktindgåelse…

 • 25
  september
  Seminar - Aarhus

  Robuste projekter og effektiv risikostyring

  Dette kursus tager fat i de gode eksempler på, hvordan du kan indarbejde risikostyring både i udbud og byggeriets processer, så du som bygherre får bedre projekter med færre overraskelser.

 • 26
  september
  Kurser - Aarhus

  Sådan gennemfører du et godt udbud med forhandling

  Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i mulighederne og faldgruberne i processen, og du får gode…

 • 1
  oktober
  Konference - København

  Professionelle projektledere i bygherreorgranisationer

  Denne dag er for dig, som er projektleder i en bygherreorganisation. Gennem oplæg og diskussioner går vi i dybden med de krav som stilles til projektlederrollen ligesom vi kommer ind…

 • 2
  oktober
  Kurser - København

  Verdensmål i forretningen

  Alle brancher arbejder i øjeblikket på at leve op til de 17 verdensmål, og også bygge- og anlægssektoren er i stigende grad bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan du…

 • 3
  oktober
  Seminar - København

  Udfordringer og muligheder med strategiske partnerskaber

  Seminaret tager fat i erfaringer de forskellige former for strategiske samarbejder. Du får blandt andet gode råd, hvordan et strategisk partnerskab kan organiseres, både hvad angår kompetencer og kontrakter, og…

 • 7
  oktober
  Seminar - København

  Økonomistyring for bygherrer

  Få inspiration til, hvordan du som bygherre kan etablere en god form for økonomistyring og risikohåndtering allerede tidligt i processen og følge op på denne undervejs i byggeprojektet. Seminaret tager…

 • 8
  oktober
  Uddannelse - København

  Bygherrernes Projektlederuddannelse

  Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som proces- og projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group.

 • 8
  oktober
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse Del 1: Projekt- og procesledelse

  Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsens første del fokuserer på projekt- og procesledelse i byggeriet gennem konkrete projektledelsesmodeller og styringsværktøjer.

 • 9
  oktober
  Kurser - København

  Økonomi i udførelsen

  På dette kursus tager vi fat i, hvordan du håndterer økonomi i udførselsesfasen af byggeprojektet. Kurset giver dig et indblik i, hvordan du kan styre din økonomi, tidsplan og byggeproces…

 • 9
  oktober
  Kurser - Aarhus

  ABR18: Bygherres samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og efterfølgende i forbindelse med eventuelle tvister om…

 • 10
  oktober
  Seminar - København

  Byggeri til bevægelse: Potentialer i idrætsbyggeri og bevægelsesfaciliteter inde og ude

  I idrætsbyggeri gemmer sig store potentialer i forhold til blandt andet sociale indsatser og på sundhedsområdet. Ikke mindst hvis vi tænker multifunktionalitet, partnerskaber og nye brugergrupper sammen. På denne temadag…

 • 21
  oktober
  Kurser - København

  Konflikthåndtering og forhandling i AB18

  Dette kursus handler om konflikthåndtering og konfliktløsning i byggeprojekter med udgangspunkt i de muligheder, der ligger i AB-systemet. Du får samtidig indblik i de værktøjer, du kan bruge til at…

 • 23
  oktober
  Medlemsmøder - København

  Det første år med det nye aftalesystem

  Vi diskuterer bygherreerfaringer, muligheder og opmærksomhedspunkter med det nye AB18-system. Enkelte medlemmer har brugt system igennem et stykke tid, mens andre kun er i indledende fase. På mødet deler vi…

 • 23
  oktober
  Seminar - København

  Indeklima i skoler og daginstitutioner

  Hvordan skaber vi et godt indeklima i skoler og daginstitutioner? Igen og igen viser undersøgelser at indeklimaet har stor betydning for indlæring og trivsel, og på dette seminar tager vi…

 • 28
  oktober
  Seminar - København

  Vælg den rigtige entrepriseform

  Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? Vi hører om fordele, ulemper og erfaringer ved de forskellige entrepriseformer, så du bliver skarp på, hvilken form der passer til…

 • 29
  oktober
  Kurser - København

  Sådan bruger du tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud

  Få viden og indsigt i de forskellige muligheder du har for at arbejde med tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud. Kurset giver dig overblik over de lovgivningsmæssige rammer, og vi drøfter,…

 • 30
  oktober
  Kurser - København

  ABR18: Bygherres samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og efterfølgende i forbindelse med eventuelle tvister om…

 • 31
  oktober
  Kurser - København

  Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning (YBB)

  I efteråret kommer den nye ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning (YBB). På dette kursus får du indblik i den nye ydelsesbeskrivelse, og hvordan du kan bruge den til at sætte rammer for…

 • 4
  november
  Kurser - København

  Lysets påvirkning af indeklima

  Hvordan kan belysningen understøtte arkitekturen, orienteringen og trygheden, samtidig med at den kan facilitere oplevelser, møder, lokal forankring og nye fællesskaber? Dette seminar om lys er det første i en…

 • 5
  november
  Seminar - Aarhus

  Bæredygtige byggematerialer og cirkulær økonomi

  Hvor langt er vi med genanvendelse, cirkulær økonomi og bæredygtige byggematerialer? Det spørger vi oplægsholderne om på dette seminar, hvor du får inspiration til at arbejde med bæredygtige processer og…

 • 6
  november
  Kurser - København

  ABT for bygherrer

  Totalentrepriser er en entrepriseform i vækst, og på denne seminardag sætter vi fokus på ABT18 og dermed totalentreprise. Vi tager fat i centrale spørgsmål som, hvordan sikrer du dig, at…

 • 11
  november
  Seminar - København

  Tidlig entreprenørinddragelse

  Bygherreforeningens populære seminar om tidlig entreprenørinddragelse giver dig overblik over forskellige former for tidlig entreprenørinddragelse. I løbet af dagen får du forskellige vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige…

 • 12
  november
  Konference - København

  Hvordan bygger vi verdens bedste plejebolig?

  Når vi bygger plejeboliger, skal vi leve op til en række lovgivningsmæssige krav. Samtidig skal vi tænke i tilgængelighed, demensvenlig indretning, fleksibelt byggeri, hjemlighed og en god arbejdsplads. På denne…

 • 12
  november
  Kurser - København

  Ledningsarbejder og gæsteprincippet

  Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et byggeprojekt, især der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus giver vi dig overblik over de…

 • 18
  november
  Kurser - Aarhus

  Ydelsesbeskrivelser for bygherrerådgivning (YBB)

  I efteråret kommer den nye ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning (YBB). På dette kursus får du indblik i den nye ydelsesbeskrivelse, og hvordan du kan bruge den til at sætte rammer for…

 • 19
  november
  Medlemsmøder - København

  Morgenmøde: Bygherrens rolle som katalysator for uddannelse af faglærte i Danmark

  Der er mangel på faglærte i byggeriet. Det skaber flaskehalsproblemer og giver prisstigninger. Hør mere om, hvordan bygherrerne kan sikre udmøntningen af arbejdsklausuler og skabe flere lærepladser på egne byggepladser…

 • 20
  november
  Seminar - København

  Robuste projekter og effektiv risikostyring

  Effektiv risikostyring kan gøre din økonomi, tidsplan og byggeproces mere robust over for usikkerheder. Dette seminar tager fat i de gode eksempler på, hvordan du kan indarbejde risikostyring både i…

 • 27
  november
  Seminar - København

  Seniorboliger og fremtidens bolig

  Seniorbofællesskaber er skudt op de seneste år, og stadig flere ønsker at bo sammen med andre i mere eller mindre forpligtende fællesskaber. Men hvad er det for en type boliger…

 • 28
  november
  Medlemsmøder - København

  Den professionelle bygherres arbejde med FN’s 17 verdensmål

  Bygherreforeningen satte i foråret en proces i gang som skal understøtte medlemmernes arbejde med implementering af FN’s 17 verdensmål – få foreløbige anbefalinger, hør inspirerende cases og drøft, hvordan du…

 • 3
  december
  Kurser - København

  BR18 for bygherrer

  BR18 betyder nye roller og opgaver i samarbejdet mellem bygherrer, myndigheder og rådgivere. I løbet af dette seminar får du en introduktion til BR18, særligt med fokus på de administrative…

 • 4
  december
  Kurser - København

  Sådan gennemfører du et godt udbud med forhandling

  Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i mulighederne og faldgruberne i processen, og du får gode…

 • 5
  december
  Kurser - København

  Introduktion til AB18

  Har du brug for et hurtigt overblik over AB18? På dette endagskursus får du et kompakt overblik over AB18, med nedslag i de væsentligste ændringer i det nye aftalesystem.

 • 25
  februar
  Uddannelse

  Bygherrernes Projektlederuddannelse Del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

  Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som proces- og projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsens anden del fokuserer på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

Virksomhedskurser

Når I er flere, der skal have fælles fodslag

Skab et fælles fundament for udvikling og viden i jeres organisation med et virksomhedskursus arrangeret af Bygherreforeningen.