Viden & aktuelt i kategorien:
Drift


Bygherreprisen Building Awards Licitationen Bygherreforeningen

Vinder af Bygherreprisen 2019: ”Vi har fået københavnerne til at forstå, hvad det er vi laver i Aalborg”

/
Sidste år vandt Himmerland Boligforening Bygherreprisen 2019 ved løfte den ellers udfordrede bydel Aalborg Øst. Den landsdækkende eksponering har givet det nordjyske boligforening vind i sejlende, og har åbnet op for nye fællesskaber og skabt stolthed iblandt medarbejderne. Nu kan alle indstille nye kandidater til prisen frem til d. 18. august, der hylder det ansvarlige samarbejde.
arbejdsmiljø vejdirektoratet sikkerhed ulykker byggeri bo-vest Gentofte Kommune Bygherreforeningen

Topledere viser vejen til færre ulykker

/
Øget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i topledelsen hos Gentofte Kommune, Vejdirektoratet og det almene boligselskab Bo-Vest skal føre til færre ulykker og mere produktivitet på de tre organisationers byggepladser. Den nye tilgang bygger på erfaringer fra offshore branchen, hvor det er lykkes næsten at undgå store ulykker.

Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

, , , /
Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.
Anlægsloft daginstitution bygherreforeningen corona

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

, , , /
Kommunerne skal have mulighed for at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Man bør samtidig justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Klimapartnerskab viser vejen til et bæredygtigt byggeri

, , , /
Efter fire måneders intensivt arbejde og involvering af mere end 100 fagfolk, har klimapartnerskabet for byggeri og anlæg udgivet sin resultatrapport. Bygherreforeningen har deltaget aktivt i arbejdet og støtter op om mange af de gode forslag.
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

Evaluering af byggeprocessen

/
Byggeprocessen kan være lang og udfordrende, da mange aktører er med på rejsen fra idéfase til det nøglefærdige byggeri står klart. Men hvad kan vi lære af både de gode og mindre gode erfaringer fra byggeprocesserne? Hvordan kan man evaluere på sin byggeproces, og hvordan bruger man evalueringsresultatet? På dette seminar skal vi tale om evaluering af byggeri, særligt i forhold til byggeprocessen og bygningens tekniske kunnen. Vi diskuterer evaluering fra forskellige vinkler og stiller skarpt på bygherrens rolle i byggeprocessen, og på hvordan denne forløber bedst muligt.

Vælg den rette entrepriseform

, /
Hvordan vælger du den rette entrepriseform? På dette online kursus hører du om fordele og ulemper ved de forskellige entrepriseformer samt om, hvilke overvejelser du skal gøre dig i forhold til at vælge den rigtige form til dit projekt.

BR18 – roller og processer

, , , , /
På dette kursus giver vi dig en overordnet introduktion til BR18, så du som bygherre rustes til at varetage ansvaret for, at dine byggerier lever op til byggelovgivningen. Vi kommer omkring de administrative regler og tekniske forhold, og omkring certificeringsordningerne for konstruktioner og brand. Undervejs sætter vi fokus på succeskriterierne for effektiv tilrettelæggelse af tværgående processer og samarbejder i projektet.

Evaluering af byggeriets effekt

/
Byggeriets tekniske aspekter gennemgås ved 1- og 5- års gennemgang, men giver ikke viden om, hvorvidt byggeriet lever op til den vision og de intentioner, der lå forud for byggeriet. På denne seminardag diskuterer vi, hvordan vi måler den sociale effekt af byggeriet. Bruges det efter hensigten, og passer det til de brugere og den hverdag, der foregår i det?

Det gode byggeprogram

/
Visionen for et byggeri skal manifesteres i byggeprogrammet, men samtidig skal det konkretiseres, hvilket byggeri, du som bygherre, ønsker dig, uden at alle løsningerne beskrives. På denne kursusdag sætter vi fokus på, hvad der er et godt byggeprogram, som sikrer, at visionerne bliver bearbejdet og omsat til virkelighed, og hvad du bør have med i overvejelserne, når du går i gang.

BR18 – roller og processer

/
På dette kursus giver vi dig en overordnet introduktion til BR18, så du som bygherre rustes til at varetage ansvaret for, at dine byggerier lever op til byggelovgivningen. Vi kommer omkring de administrative regler og tekniske forhold, og omkring certificeringsordningerne for konstruktioner og brand. Undervejs sætter vi fokus på succeskriterierne for effektiv tilrettelæggelse af tværgående processer og samarbejder i projektet.

Luft og termiske forhold i dit byggeprojekt

/
Et godt indeklima i forhold til luftskifte og temperaturer er alfa og omega, når vi skal sikre trivslen i et byggeri. Begge parametre har enorm effekt på hverdagen i byggeriet, for eksempel i forhold til koncentrations- og indlæringsevne eller søvnkvalitet. På denne seminardag får du indblik i den viden, du har brug for som bygherre, for at kunne sikre et godt indeklima med høj luftkvalitet og gode temperaturforhold. Du kan vælge at deltage hele dagen eller kun den del af dagen, der er relevant for dig.

Ny i bygherrerollen

, , /
På dette endagskursus får du en grundlæggende introduktion til de opgaver og det ansvar, der ligger i rollen som bygherre. Dagen giver dig overblik over bygherrens rolle i byggeprocessen og samarbejde med øvrige parter i projektet. På kurset kommer vi rundt i de forskellige faser som byggeriet gennemløber og drøfter blandt andet kontraktforhold, brugerinddragelse og drift.

Lad byggeriet skabe optimale rammer for lys og lyd

/
Lyskilder og lysniveau er sammen med akustikken vigtige parametre, når vi skal skabe et godt indeklima og øge trivslen i en bygning. Hvad enten bygningen danner rammer for en bolig, et kontor, et klasselokale eller noget helt fjerde, er lys og lyd vigtige faktorer for, at brugerne får det bedste ud af rammerne. På denne seminardag får du indblik i den viden, du har brug for som bygherre, for at kunne sikre et godt indeklima med lys og lyd.

Byg til drift

/
Som bygherre skal du kunne tænke bygninger som investeringer både i forhold til den fremtidige forvaltning af bygningerne, men også som en vigtig del af en mere bæredygtig fremtid. På dette seminar får du inspiration til, hvordan du kan arbejde strategisk med at bygge til drift og indtænke den effektive anvendelse af byggeriet, helt fra start. Dagen er tilrettelagt i samarbejde med Dansk Facilities Management.