Viden & aktuelt i kategorien:
Drift


Indkvartering af ukrainske flygtninge: Kommuner må forberede sig på flere mulige scenarier

/
Krigen mellem Rusland og Ukraine har stået på i snart tre måneder, og omtrent 25.400 ukrainere har siden krigens udbrud søgt om opholdstilladelse i Danmark. Der er endnu stor uvished om, hvor mange der forventes at ankomme, hvornår og hvor længe de skal opholde sig. En rundspørge blandt fem af Bygherreforeningens kommunale medlemmer viser, at boligsituationen er under kontrol på nuværende tidspunkt, men at der opereres med flere mulige scenarier og forberedes på travlhed på grund af den store uvished.

6 gode råd til, hvordan du kommer i gang med at bruge data til god porteføljestyring

, , /
Bygherreforeningens porteføljeudvalg har her samlet 6 gode råd, man som driftsherre og porteføljeeger kan starte ud med at overveje, når man skal i gang med at arbejde med sin data

Hold dig opdateret på byggeriets udvikling: Bygherrebarometeret 2021

, /
Bygherreforeningen og Byggefakta udgiver ”Bygherrebarometeret” som indeholder målinger på bygherrernes prioriteringer og udviklingen det kommende år inden for byggeriet.

Nyheden om OPP’s død er overdrevet

, , , /
Rigsrevisionen udkom i juni med en kritik af en række offentlige organisationers brug af OPP-modellen til at finansiere, udvikle, vedligeholde og drifte nyt byggeri. Bygherreforeningen mener dog, at det er for tidligt at dømme offentligt privat partnerskaber ude. Nogle af principperne i modellen har stadig et potentiale.

Penge at hente på gode infrastrukturløsninger til internet, el og vand?

, , /
Bygherrer skal blive bedre til at sætte brugernes behov og forretningsmæssig fairness i centrum, når de vælger forsynings- og infrastrukturløsninger i forhold til fx internet, el og vand. Der er gode muligheder for at forhandle med både internetudbydere, forsyningsselskaber og lade-operatører – til gavn for brugerne og til glæde for bygge- og driftsbudgettet.

Kommuner opruster for at sikre god ibrugtagning

, /
Aarhus Kommune uddanner lærere i at forstå fysiske rammer og tekniske installationer for at sikre, at skolebyggerier tages godt i brug og understøtter undervisningen optimalt, mens Københavns kommune vil foretage pædagogiske etårseftersyn på funktionaliteten, der skal løfte undervisningen.

Fokuser på livskvalitet og mindre boenheder i fremtidens pleje-boliger

, , /
Bygherreforeningens konference om plejeboliger i denne uge viser, at der skal langt mere fokus på livskvaliteten i byggeri til ældre. Det er især blevet tydeligt under coronapandemien, hvor mange lider store afsavn fordi de er afskærmet fra pårørende. En af løsningerne kan være at fokusere på, hvordan man kan inddele plejeboligerne i mindre boenheder.
På billedet ses DTUs campusdirektør Jacob Steen Møller og bygherrechef Claus Møller Rasmussen

DTU vinder Bygherreprisen 2020

, , , /
DTU - Danmarks Tekniske Universitet vinder den prestigefyldte Bygherrepris, og kan dermed kalde sig Årets Bygherre 2020. De vinder bl.a. for at implementere en meget ambitiøs og central campusplan, der understøtter et stærkt undervisningsmiljø og tiltrækker forskere, undervisere og studerende fra hele verden.

Richard Saxon – fire værktøjer til at opnå den fulde værdiskabelse

, /
Mange byggeprojekter formår ikke at opnå den værdi, de er beregnede til. Selv for projekter, der bliver leveret til tiden og inden for budgetrammen, sker det, at de forventede fordele ikke altid indfinder sig. Den britiske professor og arkitekt Richard Saxon har undersøgt hvorfor det sker og hvad man som bygherre kan gøre en ny artikel, "An introduction to the value tool-kit" fra juli 2020. Bygherreforeningen har her opsummeret de vigtigste punkter.

Sådan skaber du større helhedsværdi i dit byggeprojekt

/
Mange bygherrer formår ikke at realisere deres byggeprojekter til den værdi, de havde forventet. Selv projekter, der bliver leveret til tiden og inden for budgetrammen, er ofte udfordrede på forskellige parametre. Bygherreforeningen har samlet fire dele af den prisvindende britiske arkitekt Richard Saxons værktøj til værdiskabelse, der giver dig som bygherre eller rådgiver indblik i, hvordan du sikrer en større og mere helhedsorienteret værdiskabelse i dine byggeprojekter – helt fra indkøbsfa-sen, opførelsesfasen, til driften.