Nyhed -

04/10/2023

Få hjælp til bæredygtig ejendomsstrategi

Kan man som kommune nå de politiske bæredygtighedsmålsætninger for sine bygge- og anlægs- og porteføljeaktiviteter uden en klar, vedtaget strategi? Og kan en ejendomsstrategi være et værdiskabende udviklings- og styringsredskab, uden at der ligger et klart mandat bag, og organisationen tager medejerskab? Det var nogle af de spørgsmål, som blev diskuteret på to seminarer om forankring af bæredygtighed i kommunale bygherreorganisationer i hhv. Favrskov og Roskilde.

I løbet af de sidste par uger har repræsentanter fra en række kommunale bygherreorganisationer haft besøg af Bygherreforeningens ”grønne rejsehold” – bæredygtighedschef Graves Simonsen og projektleder Ditte Juel Jensen. De præsenterede en kommende guide, som skal hjælpe kommunale ejendomschefer og andre ledere med at implementere og forankre bæredygtighed i de kommunale ejendomscentre og projekter.

”Vi ved godt, at mange ejendomschefer står i drift til halsen i hverdagen, men det er nødvendigt at få afsat tid til at lave en bæredygtig ejendomsstrategi og sat retning for arbejdet. Med de to seminarer og guiden håber vi at anspore og inspirere kommunerne til at komme i gang. Det kræver, at der bliver afsat ressourcer, men det er tid, der er godt givet ud,” siger Graves Simonsen.

Hvordan griber man bæredygtighedsstrategien an?

Ét er at få forståelse for, at det giver mening og værdi, at udvikle en bæredygtighedsstrategi. Men hvordan griber man det an? Derfor er Bygherreforeningen i gang med at udarbejde en guide til ”Strategiarbejde og forandringsledelse i den kommunale bygherreorganisation”, som Graves Simonsen præsenterede skitsen til.

”Det handler om at finde ud af, hvor man står som organisation? Hvor moden er man ift. at begynde at arbejde med bæredygtighedsstrategi – er forudsætningerne overhovedet til stede? Har man politik og visioner på plads, har man data, som gør at man kan måle på progressionen? Er organiseringen på plads, og har man de rette kompetencer i organisationen? Og så er det afgørende, at det er ledelsen, der udvikler strategien, for det er dem, der har ansvaret for den,” udtaler Graves Simonsen.

Få hjælp og inspiration til at komme i gang

Der er hjælp at hente hos Bygherreforeningen, hvis I I som kommunal bygherre vil i gang med jeres ejendomsstrategi med fokus på bæredygtigt byggeri. Kontakt bæredygtighedschef Graves Simonsen, hvis I ønsker et møde om, hvordan I kan gribe arbejdet an. Skriv til Graves Simonsen, gks@bygherreforeningen.dk for oplæg. Desuden er der inspiration at hente i Bygherreforeningens bæredygtighedspolitik.

Se hvordan andre bruger ejendomsstrategien til at skabe øget bæredygtighed

Til seminarerne var der også oplæg fra hhv. Peter Munk, Bygningschef Aak Bygninger, Aalborg Kommune og Morten Clausen, bygge- og ejendomschef i Roskilde Kommune om deres arbejde med bæredygtighed i ejendomsstrategien. Du kan hente præsentationerne her:

Aalborg Kommunes Ejendomsstrategi og implementering af bæredygtighed i ejendomsporteføljen (Peter Munk, Aalborg Kommune)

Ejendomsstrategien som operationelt værktøj (Morten Clausen, Roskilde Kommune)

Fakta om guiden

  • Guiden ”Strategiarbejde og forandringsledelse i den kommunale bygherreorganisation” er resultatet af et længere forløb om forankring af bæredygtighed i kommunale bygherreorganisationer, som er støttet økonomisk af den filantropiske forening Realdania, og som bygger videre på Bygherreforeningens analyse af kommunernes modenhed i forankringen, som blev lanceret i foråret 2023. Find analysen her.
  • Guiden forventes publiceret i november 2023

Nyheden er skrevet af Andreas Holst-Olesen

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev