Få hjælp til bæredygtig ejendomsstrategi - Bygherreforeningen

Nyhed -

04/10/2023

Få hjælp til bæredygtig ejendomsstrategi

Kan man som kommune nå de politiske bæredygtighedsmålsætninger for sine bygge- og anlægs- og porteføljeaktiviteter uden en klar, vedtaget strategi? Og kan en ejendomsstrategi være et værdiskabende udviklings- og styringsredskab, uden at der ligger et klart mandat bag, og organisationen tager medejerskab? Det var nogle af de spørgsmål, som blev diskuteret på to seminarer om forankring af bæredygtighed i kommunale bygherreorganisationer i hhv. Favrskov og Roskilde.

I løbet af de sidste par uger har repræsentanter fra en række kommunale bygherreorganisationer haft besøg af Bygherreforeningens ”grønne rejsehold” – bæredygtighedschef Graves Simonsen og projektleder Ditte Juel Jensen. De præsenterede en kommende guide, som skal hjælpe kommunale ejendomschefer og andre ledere med at implementere og forankre bæredygtighed i de kommunale ejendomscentre og projekter.

”Vi ved godt, at mange ejendomschefer står i drift til halsen i hverdagen, men det er nødvendigt at få afsat tid til at lave en bæredygtig ejendomsstrategi og sat retning for arbejdet. Med de to seminarer og guiden håber vi at anspore og inspirere kommunerne til at komme i gang. Det kræver, at der bliver afsat ressourcer, men det er tid, der er godt givet ud,” siger Graves Simonsen.

Hvordan griber man bæredygtighedsstrategien an?

Ét er at få forståelse for, at det giver mening og værdi, at udvikle en bæredygtighedsstrategi. Men hvordan griber man det an? Derfor er Bygherreforeningen i gang med at udarbejde en guide til ”Strategiarbejde og forandringsledelse i den kommunale bygherreorganisation”, som Graves Simonsen præsenterede skitsen til.

”Det handler om at finde ud af, hvor man står som organisation? Hvor moden er man ift. at begynde at arbejde med bæredygtighedsstrategi – er forudsætningerne overhovedet til stede? Har man politik og visioner på plads, har man data, som gør at man kan måle på progressionen? Er organiseringen på plads, og har man de rette kompetencer i organisationen? Og så er det afgørende, at det er ledelsen, der udvikler strategien, for det er dem, der har ansvaret for den,” udtaler Graves Simonsen.

Få hjælp og inspiration til at komme i gang

Der er hjælp at hente hos Bygherreforeningen, hvis I I som kommunal bygherre vil i gang med jeres ejendomsstrategi med fokus på bæredygtigt byggeri. Kontakt bæredygtighedschef Graves Simonsen, hvis I ønsker et møde om, hvordan I kan gribe arbejdet an. Skriv til Graves Simonsen, gks@bygherreforeningen.dk for oplæg. Desuden er der inspiration at hente i Bygherreforeningens bæredygtighedspolitik.

Se hvordan andre bruger ejendomsstrategien til at skabe øget bæredygtighed

Til seminarerne var der også oplæg fra hhv. Peter Munk, Bygningschef Aak Bygninger, Aalborg Kommune og Morten Clausen, bygge- og ejendomschef i Roskilde Kommune om deres arbejde med bæredygtighed i ejendomsstrategien. Du kan hente præsentationerne her:

Aalborg Kommunes Ejendomsstrategi og implementering af bæredygtighed i ejendomsporteføljen (Peter Munk, Aalborg Kommune)

Ejendomsstrategien som operationelt værktøj (Morten Clausen, Roskilde Kommune)

Fakta om guiden

  • Guiden ”Strategiarbejde og forandringsledelse i den kommunale bygherreorganisation” er resultatet af et længere forløb om forankring af bæredygtighed i kommunale bygherreorganisationer, som er støttet økonomisk af den filantropiske forening Realdania, og som bygger videre på Bygherreforeningens analyse af kommunernes modenhed i forankringen, som blev lanceret i foråret 2023. Find analysen her.
  • Guiden forventes publiceret i november 2023

Nyheden er skrevet af Andreas Holst-Olesen

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev