På dette kursus giver vi dig en grundig indføring i reglerne i AB18 og går i dybden med de forhold, som har særlig betydning for dig og din bygherreorganisation. På dagen gennemgår vi de væsentligste ændringer og nyskabelser i de forskellige dele af aftalesystemet. Vi giver desuden indblik i de indbyrdes sammenhænge mellem dokumenterne og de nye muligheder, AB18 giver. 
 

Det nye AB18-system lægger overordnet set langt mere vægt på dokumentation af ændringer til aftaler og processer. Den øgede vægt på skriftlighed stiller på den ene side større krav til projektledelse og dokumentation, men giver på den anden side også bedre mulighed for større forudsigelighed og budgetsikkerhed og for at øge kvaliteten i byggeriet. Blandt andet gennem at sikre bedre planlægning og styring i byggesager, hurtigere og mere effektiv løsning af konflikter og bedre muligheder for at stille krav til leverandører omkring samfundsansvar. 

 

Kurset er til dig, som har brug for at få opdateret din viden om det nye aftalesystem, og som allerede har erfaring med at anvende AB92 eller lign. På kurset her får du gode råd til, hvordan I som bygherreorganisation anvender det nye aftalesystem optimalt. 

 

Bemærk: Har du ingen eller begrænset kendskab til AB, og ønsker du at få en grundlæggende introduktion til aftalesystemet, henviser vi i stedet til kurset ‘Grundlæggende entrepriseret for bygherrer’. 

 

Program


09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe.

 

09:30-09:45 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

09:45-10:45 AB18 og introduktion til aftalesystemet
Vi ser på AB18 i sammenhæng med hele aftalesystemet herunder ABR, ABT, APP, de forenklede former og ydelsesbeskrivelserne.

Bo Schmidt Pedersen, partner, Poul Schmith Kammeradvokaten & gennemgående underviser på dagen

 

10:45-11:00 Pause

 

11:00-12:30 Gennemgang af AB18
Her får du en overordnet introduktion til AB18. Vi gennemgår bestemmelserne i AB18 med særlig fokus på, det du skal vide som bygherre og bygherrerådgiver. Gennemgangen vil følge hovedområderne i AB18:

  • Aftalegrundlaget
  • Sikkerhedsstillelse og forsikring
  • Udførelse af entreprisen
  • Betaling
  • Tidsfristforlængelse og forsinkelse

 

12:30-13:30 Frokost

 

13:30-14:45 Gennemgang af AB18 (fortsat)
Vi fortsætter formiddagens gennemgang af bestemmelserne i AB18. Undervejs inddrager vi nogle af de første praktiske erfaringer med AB18.
Her hører du blandt andet om:

  • Aflevering
  • Mangler
  • Et- og femårs eftersyn
  • Ophævelse
  • Tvister

 

14:45-15:00 Kaffepause

 

15:00-15:45 Gennemgang af AB18 (fortsat)
Vi fortsætter gennemgangen af bestemmelserne i AB18. Undervejs inddrager vi nogle af de første praktiske erfaringer med AB18.

 

15:45-16:00 Opsamling og spørgsmål

 

16:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Underviser

Bo Schmidt Pedersen, partner, Poul Schmith Kammeradvokaten
Bo beskæftiger sig med entrepriseret samt udbudsret, særligt inden for byggeri og anskaffelser til forsvaret. Bo har en lang erfaring i at yde rådgivning om udbud og kontrahering, om forhold under udførelsen samt om håndtering af tvister inden for entrepriseretten, herunder ved førelse af voldgiftssager. Derudover har Bo omfattende erfaring med udbud af byggerier, såvel i traditionelle organisationsformer som i de forskellige samarbejdsformer, der er udviklet inden for byggeriet.

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Tilmeldingsvilkår

Du kan frit flytte eller afmelde dig et arrangement indtil 30 dage før arrangementets start. 

Efter 30 dage er tilmeldingen bindende og du vil modtage en faktura på det fulde beløb.
Er du alligevel forhindret i at deltage f.eks. på grund af sygdom, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted. Du skal blot sende en e-mail til Rikke Mønster rsm@bygherreforeningen.dk og oplyse om ændringen. 

Ved udeblivelse fra et arrangement faktureres deltageren for det fulde beløb   

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning

 

Fotokreditering: Gianluigi Marin