• Netværk om kontorarbejdspladser og kontorbyggeri

Hvordan sikrer vi gode kontorarbejdspladser både i forhold til indretning, medarbejders trivsel og så de passer til nutidens og fremtidens arbejdskultur? I netværket vil bygherrer og rådgivere diskutere, hvordan vi kan udvikle de fysiske rammer og indrette gode kontorarbejdspladser.

Indhold

Hvad kommer coronakrisen fx til at betyde for vores arbejdsliv, og hvad kræver det af den måde vi indrettet kontorarbejdspladser fremadrettet? I hvor høj grad er vi på vej væk fra en arbejdsplads per medarbejder, og hvilke rumligheder og indretninger træder i stedet for det traditionelle kontormiljø? Hvordan skaber vi fleksibilitet og sikrer et gode indeklima og optimale arbejdsforhold i kontorbygningerne?

I dette netværk kan du blive inspireret og indhente ny faglig viden om indretning af fremtidens kontor og de fysiske rammer på kontorarbejdspladser.

Vi drøfter både udfordringer og muligheder for at udvikle gode kontorarbejdspladser og kontormiljøer. Som medlem af netværket får du faglige oplæg fra førende eksperter på området og mulighed for at komme på interessante studieture, hvor du ser eksempler på innovative kontormiljøer landet over.

Netværket er for dig, som arbejder med drift, udvikling og planlægning af kontorarbejdspladser og kontorbyggeri, og som gerne vil opbygge et netværk og erfaringsudveksle med andre. Netværket er derudover åbent for bygherrerådgivere, arkitekter og andre, som ønsker at blive klogere fremtidens kontor.

Pris og tilmelding

Netværket mødes to gange årligt, og prisen for et års deltagelse er 3.000 kr. ex. moms. for Bygherreforeningens medlemmer og 3.400 ekskl. moms for ikke-medlemmer.

Prisen inkluderer to møder med fuld forplejning (morgenmad, kaffe, sandwich og kage).

Netværket starter op i efteråret 2021 og mødes første gang 12. oktober.

Har du spørgsmål til deltagelsen i netværket, kan du sende en mail til info@bygherreforeningen.dk

kompetencechef
Christine Skovgaard Madsen

csm@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2395 2143

Kurser og arrangementer relateret til emnet