Viden & aktuelt i kategorien:
Aftaler


Ny guide skal gøre byggesagsbehandlingen mere smidig

/
Byggesagsbehandlingen har fået store udfordringer, efter at det nye Bygningsreglement trådte i kraft. Alle parter døjer med voksende sagsbehandlingspukler og mere komplekse processer. I forsøget på at skabe en mere smidig sagsbehandlingsproces, udarbejder aktører på tværs af branchen nu en guide til at optimere forhåndsdialogen mellem bl.a. bygherrer og kommune. Den skal klæde alle parter på til at undgå spildprocesser gennem et mere effektivt og ensartet samarbejde imellem parterne.

Vær forberedt: Fem gode råd til at håndtere konkurs hos din entreprenør

/
Prisstigninger på materialer presser byggeriets virksomheder økonomisk, og i juni og juli nåede antallet af konkursramte entreprenørvirksomheder det højeste tal siden finanskrisen. Det stiller bygherrerne i en usikker situation. Mikael Kenno Fogde, advokat og ekstern konsulent i Bygherreforeningen, giver her fem gode råd til, hvad du som bygherre kan gøre for at undgå at blive unødigt hårdt ramt, hvis din entreprenør går konkurs.

Ny ydelsesbeskrivelse for bæredygtighed er sendt i høring

/
Ydelsesbeskrivelserne får nu et nyt tillæg, som gør det enklere og mere gennemskueligt at indgå aftaler mellem bygherrer og projekterende i forhold til bæredygtighed. Det er muligt at komme med input til det nye tillæg.

Offentlige bygherrer er også underlagt sanktioner mod Rusland

/
EU vedtog tidligere året den femte pakke af sanktioner mod Rusland som følge af invasionen af Ukraine. Offentlige bygherrer er også underlangt sanktionerne, og Bygherreforeningens Markedsudvalg opfordrer derfor til at man som bygherre gennemgår sine kontrakter med henblik på at overveje om, der skal foretages ændringer.

Prisstigninger på materialer tester AB-systemet

/
Danmark oplever i disse måneder prisstigninger som ikke er set i 40 år. Men i modsætning til andre brancher har byggeriet regler for, hvordan prisstigninger skal håndteres mellem byggeriets parter. Byggeriets aftalesystem AB18 beskriver både roller og ansvar i forhold til hvordan den ofte vanskelige situation behandles. Bliv klogere på reglerne her.
Kontraframe

Prisstigninger fører til aflyste byggerier hos halvdelen af landets bygherrer

, , , /
52 pct. af alle bygherrer forventer at aflyse byggeprojekter i resten af 2022 pga. prisstigninger i byggeriet.
Kontraframe

Byggebranchen mangler arbejdskraft, men uddanner selv for få faglærte

, , , /
Bygherrerne er i stigende grad bekymrede for udsigten til alt for få dygtige hænder i branchen. Det vil gøre det forholdsvis dyrt at bygge, og det udfordrer branchens grønne og digitale ambitioner. Derfor har Bygherreforeningen igangsat ”Bygherrer skaber lærepladser” i samarbejde med Landsbyggefonden, BL – Danmarks Almene Boliger og AlmenNet. Målet er 14 pct. lærlinge på alle byggeprojekter. Første indsats sker i samarbejde med BO-VEST i forbindelse med et projekt i milliard-klassen – renoveringen af Galgebakken i Albertslund.
Kontrafarme

Prisstigninger giver ekstraregninger hos bygherrerne

, , , /
Ny analyse om byggeriets udvikling viser rekordhøje byggeambitioner i Danmark. Men samtidig oplever byggebranchen også høje prisstigninger på en række byggematerialer, hvilket bl.a. åbner op for flere krav fra entreprenørerne. HOFOR er en af de organisationer der udfordres af stigende priser på bl.a. rustfrit stål og derfor skal finde ud af, hvordan ekstraregninger hos entreprenøren skal håndteres.

Nyheden om OPP’s død er overdrevet

, , , /
Rigsrevisionen udkom i juni med en kritik af en række offentlige organisationers brug af OPP-modellen til at finansiere, udvikle, vedligeholde og drifte nyt byggeri. Bygherreforeningen mener dog, at det er for tidligt at dømme offentligt privat partnerskaber ude. Nogle af principperne i modellen har stadig et potentiale.