Dette kursus giver dig et overblik ABR18. Du får indblik i de væsentligste emner i ABR18 såvel i kontraheringsfasen som i projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle efterfølgende tvister om projekteringsfejl. Samtidig ser vi på, i hvilket omfang praksis fra Voldgiftsretten fortsat er relevant i forhold til ABR18.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst, morgenkaffe og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe.


09:30-09:40 Velkomst 

Vi byder velkommen til kurset.

Bygherreforeningen

 

09:40-11:00 Overordnet introduktion til ABR18
ABR18 ser i højere grad rådgiveren som leverandør end det har været tilfældet tidligere, og det har blandt andet ført til, at ABR18’s systematik følger AB18. Denne leverandørsynsvinkel indebærer, at der i fremtiden vil blive stillet større krav til bygherrens udbudsmateriale og dermed større krav til reklamation, rapportering og dokumentation såvel i forbindelse med faseovergange som løbende under samarbejdet. Samtidig indeholder ABR18 en række nyskabelser, herunder konventionalbod ved projekteringsmangler, fuldmagtsregler, større beskyttelse af rådgiverens dækningsbidrag ved standsning af opgaven samt et mere fintmasket tvistløsningssystem, og det hører du om på denne formiddag.

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, Viltofog gennemgående underviser på dagen

 

11:00-11:15 Pause

 

11:15-11:45 Honorarformer
De mest gængse honorarformer bliver gennemgået sammen med reglerne om ændring af rådgiverydelsen og deraf følgende krav om merbetaling.

 

11:45-12:30 Frokost

 

12:30-13:00 Samarbejdet mellem bygherre og rådgiver
ABR18 indeholder relativt detaljerede regler for samarbejdet mellem bygherren og rådgiveren. Her vil du blandt andet høre om:

 • Tidsplanlægning
 • Ydelsesplaner
 • Overgang fra én fase til næste fase
 • Budgetansvar
 • Rådgiverfuldmagt

 

13:00-14:00 Rådgiverens ansvar for projekteringsfejl
ABR18 introducerer nogle nye ansvarsbegrænsninger. Denne gennemgang vil fokusere på følgende:

 • Culpavurderingen
 • Nye materialer/ikke gennemprøvede materialer
 • Udviklingsskader
 • Tabsopgørelsen
 • Ansvarsbegrænsninger
 • Direkte krav mod rådgiveren

 

14:00-14:15 Kaffe og kage

 

14:15-14:45 Rådgiverens ansvar for tilsyn
Tilsynsansvaret efter ABR18 er ikke længere subsidiært, og entreprenøren har fået en selvstændig ret til at kræve tilsyn. Her vil du blandt andet høre om:

 • Tilsynsansvarets karakter
 • Entreprenørens og rådgiverens hæftelse over for bygherren
 • Indbyrdes regres mellem entreprenør og rådgiver

 

14:45-15:15 Rådgiverens og bygherrens ansvar for tidsfristoverskridelser
ABR18 indeholder en række krav til parterne med hensyn til den tidsmæssige tilrettelæggelse af projekteringsforløbet, hør om:

 • Skærpede krav til rapportering og reklamation
 • Tidsfristforlængelse
 • Bod kontra erstatning

 

15:15-15:45 Udskydelse, standsning og ophævelse
Udskydelse, standsning og ophævelse giver ofte anledning til konflikter. Denne gennemgangen vil fokusere på følgende:

 • Bygherrens ret til at standse og udskyde opgaven
 • Afregning af allerede udført arbejde
 • Afviklingsomkostninger
 • Bygherrens ret til fortsat brug af udarbejdet materiale
 • De nye regler om erstatning for mistet dækningsbidrag

 

15:45-16:00 Opsamling og evaluering 

 

16:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Underviser

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, Viltoft
Peter er advokat og partner i VILTOFT Advokatpartnerselskab. Han rådgiver offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere om alle aspekter af entrepriseret, udbud og tvistløsning. Han bistår bl.a. med udarbejdelse og forhandling af kontrakter og med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Peter er forfatter til bogen Voldgiftsret (3. udg. 2017) og medforfatter til bogen ABR 18 (1. udg., 2021).

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Tilmeldingsvilkår

Du kan frit flytte eller afmelde dig et arrangement indtil 30 dage før arrangementets start.  

Efter de 30 dage er tilmeldingen bindende og du vil modtage en faktura på det fulde beløb.  

Er du alligevel forhindret i at deltage f.eks. på grund af sygdom, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted. Du skal blot sende en e-mail til Rikke Mønster rsm@bygherreforeningen.dk og oplyse om ændringen.  

Ved udeblivelse fra et arrangement faktureres deltageren for det fulde beløb    

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning 

 

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

Fotokreditering: Nick Samovlov