Tilmelding: Netværket mødes 4 gange om året, og du tilmelder dig for et år ad gangen. Du får dermed adgang til de kommende 4 netværksmøder ved at melde dig ind nu. Netværket forventes opstartet i løbet af 2023.
 

Formål 

Byggebranchen står med en historisk stor udfordring i forhold til at omstille sig til en mere bæredygtig og cirkulær fremtid. Vi skal bygge klogere, renovere mere og i det hele taget nytænke byggeriet. Dette skal ske i en branche, som er kendt for sin høje konfliktkultur og manglende performance på produktivitet, innovation og kvalitet.  

Det vil kræve en helt anden tilgang blandt aktørerne i byggeriets værdikæde, hvis vi skal nå i mål med en omstilling og et innovationsløft uden at lande med et øget konfliktniveau. Denne omstilling ikke kan løftes af én aktørgruppe alene, det kræver en ny tilgang til samarbejde og relationer.  

I dette netværk vil vi derfor se på mulighederne for at gå en anden vej end at tage den traditionelle rettighedsbaserede tilgang til kontrakterne. Vi vil i stedet se på, hvordan vi kan arbejde aktivt med relationer for at udvikle samarbejderne og dermed skabe mere tillid i byggeriet. Med afsæt i bygherreperspektivet ser vi på cases og nye tendenser i kontrakt- og samarbejdsmodeller.
 

Målgruppe 

Netværket er forbeholdt medlemmer af Bygherreforeningen. For dig kan netværket være et forum, hvor du sammen med andre innovative og dygtige bygherrer kan indhente ny faglig viden fra eksperter og drøfte både udfordringer og muligheder i forhold til relationsbaserede samarbejdsformer i byggeriet.  

Netværket vil i første omgang alene være rettet mod bygherrer. Det vil dog være muligt på sigt at udvide kredsen af aktører, så også rådgivere og entreprenører kan inviteres med og bidrage til perspektiveringen. 

 

Temaer

Netværket vil dykke ned i mulighederne for at øge tilliden og den relationsbaserede tilgang i projekterne gennem forskellige greb og ser blandt andet nærmere på følgende temaer:
 

  • Samarbejdskultur 
  • Kommunikation 
  • Det relationsbaserede samarbejde 
  • Incitamenter (skruer vi vores samarbejdsmodeller rigtigt sammen ift. Incitamenter?) 
  • Tidlig involvering af entreprenører 
  • Fokus på personlighedsprofiler o.lign.  
  • Markedsdialog 
  • Udbud med forhandling  
  • Appendikser i AB-systemet (ikke mindst ‘Projektudvikling’, ‘Projektoptimering’ og ‘Incitamenter’) 

Netværket vil få rig indflydelse på valg af mødetemaer, cases og oplægsholdere. Oplæg vil både tage afsæt i netværksmedlemmernes egne cases og inspirerende danske og udenlandske cases.
 

Tid og sted 

Netværket mødes fire gange årligt, og der er fuld forplejning på hvert møde. Datoerne oplyses ved tilmelding, eller du kan kontakte Bygherreforeningen på info@bygherreforeningen.dk for at få oplyst datoer i det kommende år
 

Pris for deltagelse 

Netværket er kun for medlemmer af Bygherreforeningen, som betaler 6.600 kr. ex. moms for et års deltagelse.