Udbud med forhandling giver optimale muligheder for, at begge parter kan høste potentielle gevinster. Udover bedre priser og højere kvalitet kan udbudsformen også̊ give et bedre samarbejde. Det betyder ideelt set færre ekstraregninger, fordi forhandlingsforløbet sikrer bedre overensstemmelse mellem tilbudspris og den endelige økonomi i projektet.

En god forhandling kræver dog tillid og styring. Derfor tilbyder Bygherreforeningen dette efterhånden klassiske kursus, hvor du bliver klædt på til processen. På kurset får du en indføring i lovgivning og muligheder for at gennemføre udbud med forhandling. Samtidig inddrages erfaringer fra bygherrer med referencer til klagesager og kendelser. På den måde forebygger vi faldgruber og diskuterer, hvordan vi kan sikre en god proces.

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udbud og bygge- og anlægsopgaver.

 

Program


09:00-09:30 Ankomst og morgenmad


09:30-09:45 Velkomst og introduktion til dagen

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

09:45-12:15 Juraen i udbud med forhandling

 • Retlige rammer og relation til det nye AB-system
 • Hvornår kan udbud med forhandling anvendes?
 • Hvornår er udbud med forhandling hensigtsmæssigt?
 • Regulering af forhandlingsprocessen
 • Principperne om ligebehandling og gennemsigtighed
 • Forbuddet mod ændringer af mindstekrav mv.

Claus Berg, advokat & partner, Bech-Bruun

 

12:15-13:15 Frokost

 

13:15-14:15 Bygherrens forberedelse af udbud med forhandling

 • Hvornår er udbud med forhandling en god idé for bygherre, og hvad er til forhandling?
 • Hvordan kan man tilrettelægge forhandlingsforløbet, og hvad kræver det af bygherrekompetencer?
 • Direkte og indirekte prisforhandling
 • Før, under og efter udbuddet

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg

 

14:15-14:45 Kaffe og kage

 

14:45-15:45 Forhandlingsprocedurer og erfaringer fra Københavns Lufthavne

 • Udbud med forhandling og regulering i FSVD – den juridiske ramme
 • Hvordan arbejder vi i praksis med udbud med forhandling?
 • Erfaringer og refleksioner – hvad lærer vi og hvordan opsamler og anvender vi den læring?
 • Hvordan er fremtiden for udbud med forhandling hos Københavns Lufthavne

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S

 

15:45-16:00 Opsamling, spørgsmål og afrunding

 

16:15 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Underviser

Claus Berg, advokat og partner, Bech-Bruun
Claus har speciale inden for entrepriseret, udbudsret, kontraktsret og voldgiftssager samt mange års erfaring i at rådgive virksomheder på disse områder.

 

Gæsteunderviser

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har både i Bygherreforeningen og Værdibyg været med til at udvikle vejledninger om udbud med forhandling.

 

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S
Bjarne har ansvaret for udarbejdelsen af Københavns Lufthavnes udbud og kontrakter og har i regi af forsyningsvirksomhedsdirektivet flere års erfaringer med udbud med forhandling.

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

 

Kursusforløb i udbud og marked

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan som altid vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver godt på inden for det enkelte område. Hvis du vil tage et helt kursusforløb eller en del af det, så kontakt om, så hjælper vi med tilmelding. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.