Netværk om studiemiljø på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser - Bygherreforeningen
 • Netværk om studiemiljø på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

I dette netværk sætter vi fokus på studiemiljøet på ungdomsuddannelser, voksenuddannelse og videregående uddannelser. Hvordan sikrer vi gode studiemiljøer og læringsmiljøer, arbejder aktivt med campusdannelse og attraktivitet på uddannelsesinstitutionerne? I netværket vil bygherrer og rådgivere diskutere, hvordan vi kan udvikle de fysiske rammer.

Formål

I dette netværk kan du blive inspireret og indhente ny faglig viden om de fysiske rammer på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Vi drøfter både udfordringer og muligheder for at udvikle gode studie- , lærings- og campusmiljøer. Som medlem af netværket får du faglige oplæg fra førende eksperter på området og mulighed for at komme på interessante studieture, hvor du ser eksempler på innovative studie- og uddannelsesmiljøer landet over.

Målgruppe

Netværket er for dig, som arbejder med drift, udvikling og planlægning af de fysiske rammer på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, og som gerne vil opbygge et netværk og erfaringsudveksle med andre. Netværket er derudover åbent for bygherrerådgivere, arkitekter og andre, som ønsker at blive klogere på og erfaringsudveksle om gode studie- og campusmiljøer for unge og voksne. Netværket består af private- og offentlige bygherrer.

Temaer

Emner for møderne kan bl.a. være:

 • Attraktive campus- og studiemiljøer
 • Fremtidens universitet
 • Ungdomsuddannelsernes fysiske rammer
 • Udearelaer og idrætsfaciliteter
 • Digitalisering og betydning for uddannelsesmiljøer i fremtiden
 • Bæredygtige løsninger
 • Campusdannelse og sammenhæng med omverden
 • Fastholdelse af studerende
 • Ungdomsboliger og studieboliger
 • Nyskabende miljøer

Tid og sted

Netværket mødes to gange årligt, og der er fuld forplejning på hvert møde.

Pris for deltagelse

Prisen for et års deltagelse er 3.000 kr. ex. moms for medlemmer af Bygherreforeningen og 3.400 kr. ex moms for ikke-medlemmer af Bygherreforeningen.

Har du spørgsmål til deltagelsen i netværket, kan du sende en mail til info@bygherreforeningen.dk

kompetencechef
Christine Skovgaard Madsen

csm@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2395 2143

Projektleder
Emily Krygell Schrøder

eks@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2012 3828

Kurser og arrangementer relateret til emnet

jan
1
Bæredygtighed

Bæredygtighedsnetværk for bygherrer

Byggeriet er midt i en radikal omstilling i retning af at skabe mere bæredygtige bygge- og anlægsprojekter. Kravet om at reducere CO2-udledninger, forbruge færre ressourcer og mindske de skadelige påvirkninger på naturen, udfordrer alle parter....

jan
1
Bæredygtighed

Netværk for social bæredygtighed i byggeriet

Hvad er social bæredygtighed? Og hvordan kan vi arbejde bevidst og strategisk med at sikre, at den sociale dimension bliver tænkt ind i vores byggerier og byggeprocesser sidestillet med miljømæssig og økonomisk bæredygtighed? I dette...

sep
17
Bæredygtighed

Klimakrav og LCA for bygherrer – Aarhus

På dette kursus får du indsigt i konsekvenserne af både de nuværende og kommende, strammere klimakrav fra 2025. I løbet af dagen får du sparring til, hvad du som bygherre forventes at levere på ved...

sep
17
Bæredygtighed

Uddannelsesforløb: Bæredygtighed for bygherrer Århus

Du kan igen i 2024 vælge at deltage i Bygherreforeningens samlede uddannelsesforløb inden for bæredygtighed. Alle kurserne kan fortsat købes enkeltvist, men med det sammensatte forløb er du klædt godt på til at arbejde med...

sep
26
Bæredygtighed

Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter

På dette seminar bliver du introduceret til, hvordan bygherreorganisationen får indtænkt biodiversitet fra start af projektet, herunder defineret en baseline, og hvilke udfordringer og faldgruber, man som byg- og anlægsherre skal være opmærksom på og...

okt
2
Bæredygtighed

Få styr på ‘S’ i ESG

Social bæredygtighed bliver i ny international bæredygtighedslovgivning sidestillet med den miljømæssige. Det vil sige, at menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder bliver en lige så vigtig del af byggeriets tilgang til bæredygtighed. En helhedsorienteret tilgang er altså helt...

okt
8
Bæredygtighed

Bæredygtighedskrav, data og dokumentation – Aarhus

Kravene til bæredygtighed stiger i de kommende år, og mange organisationer indtænker i stigende grad bæredygtighed som en vigtig del af den overordnede strategi. Men hvad gør man, når ambitionerne vokser, og man gerne vil...

okt
22
Bæredygtighed

Strategisk ledelse af bæredygtighed

Hvis man som bygherre gerne vil nå i mål med bæredygtighed i sine projekter, og samtidigt gøre det til en forankret praksis i organisationen, er det en god idé at gribe det strategisk an. På...

nov
4
Bæredygtighed

Det skal du vide om EU’s taksonomi

Hvad vil den nye EU-taksonomi for bæredygtig finansiering betyde for den danske byggebranche? Det belyser vi på dette seminar, der kombinerer oplæg og workshop omkring de nye krav til investeringer i nybyggeri og renoveringer med...

nov
21
Bæredygtighed

Symposium #3: Brug af lerjord som byggemateriale

Brug af u-brændt lerjord som byggemateriale er under hastig udvikling i Danmark og rummer spændende perspektiver i forhold til byggeriets bæredygtighedsdagsorden. Region Hovedstaden og Bygherreforeningen inviterer for tredje gang til et symposium om dette materiale,...

nov
28
Bæredygtighed

Bæredygtighed i udbud – Aarhus

Hvordan arbejder du med bæredygtighed i dine udbud, så du sikrer dig, at det, der er tænkt allerede i programfasen, fastholdes frem til aflevering og overgang til drift? På dette kursus får du inspiration til,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev