Planlægning - Bygherreforeningen
  • Planlægning

Grundig planlægning af et byggeprojekt er en svær disciplin, der ofte udebliver i de tidlige faser. I stedet er der fokus på at løse praktiske detaljer, der kan få byggeriet i gang.

Tag styring med effektiv planlægning

Der er stor værdi i at have en planlægningsstrategi som bygherre. Den kan bruges til at stille krav til leveranceteamet, ligesom den kan bruges til at styre efter gennem hele byggeprocessen.

Bygherreforeningen arbejder på anbefalinger og afholder løbende kurser, der kan bidrage til bygherrernes planlægningskompetencer.

På denne side vil du fremover finde både værktøjer og inspiration til bygherrernes arbejde med planlægning.

Områdechef, projekter og udvikling
Rolf Simonsen

rs@bygherreforeningen.dk

Hvis du vil vide mere om Bygherreforeningens indsatser på planlægningsområdet, kan du kontakte Rolf Simonsen.

Kurser og arrangementer om planlægning

jan
1
Strategi og ledelse

Netværk for bygherreledere

Det er en kompleks opgave at være leder i en bygherreorganisation. Lederen skal kunne agere i et krydspres og tage hensyn til mange interessenter, samarbejdspartnere og relationer i og uden for organisationen. Med dette nye...

jan
1
Strategi og ledelse

Netværk om evaluering af byggeri

Evaluering af byggeri er oftest et strategisk valg, der kan give enorm værdifuld viden om en bygnings performance og slutbrugernes oplevede kvalitet. Men hvilke redskaber har vi til at evaluere et byggeri? Det diskuterer vi...

jan
1
Strategi og ledelse

Bygherrenetværket for flere faglærte i byggebranchen

Der er kommet flere lærlinge på de byggerier, hvor bygherren har sat fokus på at sikre flere lærlingepladser. I dette netværk vil projektledere og ledere fra bygherreorganisationer inspirere og dele erfaringer med hinanden på området.

jan
1
Strategi og ledelse

Netværk om kommunikation og legitimitet

Kommunikation spiller ofte en afgørende rolle for et projekts realisering og gennemførelse. Netværket tager udgangspunkt i bygherrernes strategiske udfordringer med at skabe opbakning og legitimitet til de store byggeprojekter.

jan
1
Strategi og ledelse

Netværk for private bygherrer

Bygherreforeningens netværk for private bygherrer tilbyder relevant, aktuel og målrettet sparring og vidensdeling som et skridt mod en stærkere kerneforretning.

jan
1
Udbud og samarbejde

Netværk for samarbejde og rådgivningsydelser

Kvaliteten af rådgivningsydelser i byggeriet har været under debat de seneste år, og netop rådgivningsydelser har en central placering i byggeprocessen. I dette netværk diskuterer vi, hvad henholdsvis bygherrer, rådgivere og entreprenører kan gøre for...

jan
1
Udbud og samarbejde

Udbudsnetværk

Udbud og indkøb er en central opgave i alle bygherreorganisationer. Det er et komplekst felt, og der er mange detaljer, som det kan være værdifuldt at dele erfaringer om med andre bygherrer.

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
18
Strategi og ledelse

Bygherrerollen 360: Styr på opgaver og ansvar

Dette kursus giver en introduktion til bygherrerollen for dig, som er ny i bygherrefaget eller har brug for at genopfriske din viden på området. Hvilken rolle indtager bygherren i projektet? Hvad indebærer rollen? Og hvad...

sep
24
Udbud og samarbejde

Grundlæggende udbudsret for bygherrer

På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomhedspunkter i udbudsprocessen.

okt
9
Udbud og samarbejde

Den delegerede bygherremodel

Med en ændring af almenboligloven i 2020 blev der skabt bedre mulighed for, at boligorganisationer kan opføre almene boliger i samarbejde med private udviklere. Den delegerede bygherremodel begynder nu at vinde frem. Men hvad er...

okt
9
Strategi og ledelse

Bygherrernes Projektlederuddannelse

Bygherreforeningens projektlederuddannelse er direkte målrettet de udfordringer, du står over for i rollen som projektleder på et byggeprojekt. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group, og klæder dig på til at møde hverdagens udfordringer...

okt
23
Udbud og samarbejde

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i muligheder og faldgruber i processen, og du får gode råd og tips til tilrettelæggelsen...

okt
30
Udbud og samarbejde

Tidlig entreprenørinddragelse

Her får du et godt overblik over fordele og udfordringer ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til den juridiske tilrettelæggelse af processen og ikke mindst succeskriterierne for at kunne høste gevinsterne...

nov
20
Udbud og samarbejde

Nye samarbejdsformer i byggeriet

Med tillid i samarbejder kan man komme langt. Derfor realiseres flere og flere bygge- og anlægsprojekter gennem nye typer af samarbejdsformer. På denne konferencedag sætter vi fokus på en række udvalgte samarbejdskonstellationer og måder at...

dec
3
Strategi og ledelse

Selektiv nedrivning fra et bygherreperspektiv

I 2024 indføres nye krav om selektiv nedrivning ved større nedrivninger, som også omfatter nye krav til bygherren. På dette kursus bliver du introduceret til, hvad du som bygherre har ansvaret for, og skal have...

Nyheder om planlægning

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev