På denne del af bygherrernes projektlederuddannelsen sætter vi fokus på at gøre projektlederne stærkere til at agere strategisk og dermed skabe effekt i byggeprojekterne gennem strategiske valg, beslutningsgrundlag, samarbejdsstrategier.

Du får blandt andet viden om:

  • De strategiske valg og etablering af et solidt beslutningsgrundlag
  • Tidlig effektskabelse gennem brug af prototyper
  • Byggeprojekter som forandringsprocesser og hvordan du leder forandringer
  • Effektfuld ledelse af forskellige interessenter i de mindste øjeblikke

 

Del 2: Oversigt over dagene


Dag 1: Ledelse fremad og opad: Hvordan skaber vi strategisk udbytte?

Kl. 08:30-16:00

Strategiske valg: Vi arbejder med strategilærredet som en samlet fremstilling af de strategiske valg i byggeprojekter. Strategilærredet giver dig overblik over de strategiske valg, som dit byggeprojekt kalder på.

Forandringsledelse: Byggeprocessen som en forandringsproces. Byggeprojekter er også forandringsprocesser. Vi arbejder derfor med et fælles sprog for forandringer, og hvordan forandringsledelse kan spille en afgørende rolle i byggeriet.

Gæsteunderviser: Annonceres senere

 

Dag 2: Ledelse i værdikæden og sikring af opbakning

Kl. 08:30-16:00

At skabe opbakning kræver blik for forskellighed: Gennem præferencemodellen Whole Brain opbygger vi en ramme til at forstå forskellighed i forhold til projektets interessenter, projektgruppen og hos samarbejdspartnere og leverandører. Vi arbejder med refleksion over egne og andres præferencer og deres samspil. Hvordan leder man forskellighed?

Kommunikation og spørgsmålstyper: I forlængelse af arbejdet med forskellige præferencer opstiller vi en ramme for den løsningsorienteret samtale. At lede samtaler, så de skaber fremdrift og værdi af afgørende som bygherre.

Tillid på ligning: Professor David Maister har sat tillid på ligning. Vi tager udgangspunkt i hans tanker om tillid for at kunne arbejde med at skabe det i relation til andre. Og så du kan arbejde strategisk med at styrke tilliden i dine byggeprojekter.

Gæsteunderviser: Annonceres senere

 

Dag 3: Ledelse bagud: Sikring af effekt og læring

Kl. 08:30-16:00

Feedback fra brugerne: Hvordan får du feedback fra brugerne så tidligt i processen som muligt, så du kan bruge feedbacken i din projektering og scoping af projektet? Vi arbejder med forskellige feedback former, fokusgruppemødet og prototyping.

Tidlig effektskabelse: Hvordan kan du arbejde med at skabe et mindste produkt, der kan komme ud at lave og give værdi hurtigst muligt? Vi låner fra lean-startups ”minimum viable product” og arbejder med MVP for byggeri.

Gæsteunderviser: Annonceres senere

 

Dag 4: Ledelse indad: Udvikling af dit lederskab

Kl. 08:30-16:00

Følgeskab: Hvordan skaber du følgeskab i din projektledelse? Vi arbejder med Goffee & Jones blik på lederskab og hvordan du kan løfte samarbejde og effekt af byggeprojektet ved at være bevidst om dit lederskab.

Ledelse i selv de mindste interaktioner: Vi arbejder med Mette Nørgaards definition af ledelse i Touch Points. At lede i selv de mindste øjeblikke kan give dig en ekstra kraft i ledelsen af dit projekt og skabe værdi i dialogen med interessenter.

Fremlæggelse for bygherrepanel: som afslutning på uddannelsen produceres en fælles fremstilling om en case for et bygherrepanel. Panelet giver feedback på fremlæggelsen og vi drøfter hvordan du som bygherre kan præsentere strategiske valg.

Bygherrepanel: Annonceres senere