ABR18 ser i højere grad rådgiveren som leverandør, end det har været tilfældet i det tidligere aftalesystem, og det har blandt andet ført til, at ABR18’s systematik følger AB18. Denne leverandørsynsvinkel indebærer, at der i fremtiden vil blive stillet større krav til bygherrens udbudsmateriale og dermed større krav til reklamation, rapportering og dokumentation såvel i forbindelse med faseovergange som løbende under samarbejdet. Du får en introduktion til de væsentligste emner i ABR18 såvel i kontraheringsfasen som i projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle efterfølgende tvister om projekteringsfejl.

Dette online kursus giver dig således et kort overblik over de væsentligste nedslagspunkter i ABR 18, vil du mere i dybden med aftalegrundlaget, kan du deltage på et fysisk kursus i efteråret som supplement.

 

Program

 

09:00-09:10 Velkomst og introduktion til online-værktøjet Teams

Henrik Lindved Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

09:10-09:45 Overordnet introduktion til ABR18
Her får du en overordnet gennemgang af opbygningen af ABR18, og et indblik i hvilke opmærksomhedspunkter, der er væsentlige for dig som bygherre.

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, Viltoft

 

09:45-10:45 Gennemgang af ABR 18

Honorarformer

Samarbejdet mellem bygherre og rådgiver

Rådgiverens ansvar for projekteringsfejl

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, Viltoft

 

10:45-11:00 Pause

 

11:00-11:50 Gennemgang af ABR 18 (fortsat)

Rådgiverens ansvar for tilsyn

Rådgiverens og bygherrens ansvar for tidsfristoverskridelser

Udskydelse, standsning og ophævelse

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, Viltoft

 

11:50-12:00 Spørgsmål fra mødedeltagerne

Faciliteret af Bygherreforeningen

 

 

Underviser

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, Viltoft
Peter er advokat og partner i VILTOFT Advokatpartnerselskab. Han rådgiver offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere om alle aspekter af entrepriseret, udbud og tvistløsning. Han bistår bl.a. med udarbejdelse og forhandling af kontrakter og med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Peter er forfatter til bogen Voldgiftsret (3. udg. 2017) og medforfatter til en kommende bog om ABR 18.

Praktisk

Du tilmelder dig her på siden, og derefter vil du modtage en invitationsmail fra os med link til online-mødet. Webinaret afholdes fra kl. 09:00-12:00, og tilmelding er bindende.

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud,

 

Kursusforløb i AB-systemet

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan som altid vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver godt på inden for det enkelte område. Hvis du vil tage et helt kursusforløb eller en del af det, så kontakt om, så hjælper vi med tilmelding. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.