Bygger, renoverer, indretter eller drifter du skoler? Nu har du mulighed for at deltage i en kursusdag, hvor vi går helt tæt på processen forud for skoleprojektet, og på de mange valg og fravalg, I som projektorganisation skal træffe før og undervejs i projektet.   

På dagen går vi tæt på det enkelte skoleprojekt, og med afsæt i Bygherreforeningens dialogværktøj til skolebyggeri diskuterer vi, hvordan vi kan sikre de bedste mulige skolebygninger nu og i fremtiden.   

Kurset er for dig, der står foran et skoleprojekt – renovering, omdannelse eller nybyg – og for dig, som bare vil blive klogere på processen og samarbejdet omkring et skoleprojekt. For at sikre en fælles forståelse og skabe større gennemslagskraft kan det være en god idé at deltage flere aktører fra samme projektteam.  

Du kan se Bygherreforeningens værktøjer til skolebyggeri her på siden, her er både værktøjer til de tidlige faser og til evaluering og ibrugtagning, som vi også berører på dagen:
Bygherreforeningens værktøjer til skolebyggeri 

Skal vi diskutere din case?Workshoppen tager udgangspunkt i konkrete cases og gruppedrøftelser, og står du med en aktuel case eller udfordring på et skolebyggeri, må du meget gerne medbringe den eller sende den til os på forhånd, så vi kan tage problemstillingen op til debat i fællesskab.  

 

Program

 

08:45-09:15 Ankomst og morgenmad 

 

09:15-09:50 Velkomst og introduktion til dagen 

Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen og Lars Bertelsen, projektchef, Bygherreforeningen  

 

09:50-11:30 Den gode proces for skoleprojektet: Værktøjer til godt skolebyggeri
Med udgangspunkt i Bygherreforeningens værktøjer til skolebyggeri sætter vi fokus på den gode proces omkring skolebyggeri, og hvad du som bygherre skal være opmærksom på forud for et skolebyggeri eller -projekt. Vi kommer omkring tre overordnede temaer: strategiske overvejelser, pædagogik og didaktik, rum og funktioner. Desuden drøfter vi, hvordan du kan sikre en god ibrugtagning og arbejde med evaluering af, hvordan byggeriet fungerer for brugerne. Det er temaer, som kan anvendes til at styrke processen omkring et velfærdsbyggeri, og vi sætter fokus på, hvordan du kommer bedste muligt genne projektet. 

Christine Skovgaard Madsen, områdechef, Bygherreforeningen og Lars Bertelsen, områdechef, Bygherreforeningen  

 

11:30-11:45 Kaffepause  

 

11:45-12:30 En bygherrefortælling: Sådan arbejder vi med skoleprojekter
Sådan arbejder vi med skoleprojekter i vores kommune, særligt i de tidlige faser i forhold til at skabe visionen forud for byggeprogram. Hvordan kan værktøjerne bruges til at fastholde ide og vision? 

Oplægsholder annonceres snarest 

 

12:30-13:30 Frokost 

 

13:30-14:10 Strategiske overvejelser forud for skoleprojektet
Skab et strategisk fundament fra start ved at gøre dig overvejelser om vision og mission, de fysiske rammer, kommunikation, lokalsamfund, interessenter og brugergrupper. Med udgangspunkt i en konkret case og en debat om de tidlige faser, diskuterer vi temaet.  

Christine Skovgaard Madsen, områdechef,, Bygherreforeningen og Lars Bertelsen, områdechef, Bygherreforeningen  

 

14:10-14:50 Pædagogik, didaktik og organisering 
Når det strategiske fundament er på plads, skal du gøre dig overvejelser om de pædagogiske og didaktiske retninger, skolens organisering og placeringen af fællesarealer. Med udgangspunkt i en konkret case og en debat om de tidlige faser, diskuterer vi temaet.  

Christine Skovgaard Madsen, områdechef, Bygherreforeningen og Lars Bertelsen, områdechef, Bygherreforeningen  

 

14:50-15:05 Kaffe og kage 

 

15:05-15:45 Rum og funktioner 
Endeligt vender vi fokus mod skolens rum og funktioner, og sætter fokus på blandt andet på stam- og faglokaler, udearealer, personalerum og arbejdspladser, fritidstilbud og skolens øvrige faciliteter. Med udgangspunkt i en konkret case og en debat om de tidlige faser, diskuterer vi temaet.  

Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen og Lars Bertelsen, projektchef, Bygherreforeningen  

 

15:45-16:00 Opsamling og tak for i dag

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Tilmeldingsvilkår

Du kan frit flytte eller afmelde dig et arrangement indtil 30 dage før arrangementets start.  

Efter de 30 dage er tilmeldingen bindende og du vil modtage en faktura på det fulde beløb.  

Er du alligevel forhindret i at deltage f.eks. på grund af sygdom, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted. Du skal blot sende en e-mail til Rikke Mønster rsm@bygherreforeningen.dk og oplyse om ændringen.  

Ved udeblivelse fra et arrangement faktureres deltageren for det fulde beløb    

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning